SVP SPIRÁLA - V. TŘÍDA

20.2.2024

V úterý zavítaly mezi nás do V. třídy (8. a 9. ročník) pracovnice SVP Spirála. Pomocí pěti aktivit nám pomohly nahlédnout na to, jak se nám společně (i každému zvlášť) ve třídě daří, kde jsou v komunikaci a spolupráci nějaké rezervy. Schopnost reflexe a nahlédnutí na své počínání je totiž klíčová pro život ve společenství. Díky věkovému rozložení dětí přišla "na přetřes" i témata vize osobního rozvoje, plánů, volby povolání, motivace a také zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Zábavné aktivity tak místy prolínaly s uvědoměním a také "aha momenty".

Děkujeme a na závěrečném shledání v květnu.


Za žáky V. třídy, Mgr. Anna Sobolová
ALKOHOLICI NA ŽIVO

15.2.2024

Zůstat střízliví a pomáhat ostatním. Život přináší výzvy a problémy. Někdo jim čelí sám, někdo sáhne po berličce v podobě alkoholu. O nesprávnosti této volby nám ve čtvrtek 15.2. zavítali přednášet pánové Jirka a Bohouš ze společenství Alkoholici na živo. Představili nám svou podpůrnou činnost, aktivity a s velkou odvahou sdíleli své pohnuté osobní příběhy na cestě zpět k plnohodnotnému životu bez alkoholu. Zdůrazňovali nám, že je prioritní vytvářet během života síť bezpečných a podpůrných vztahů. A že ani když člověk klopýtne, nemusí doživotně trpět výčitkami, ale zkusit vzít osud do svých rukou a začít psát lepší životní příběh.

Děkujeme za návštěvu a přejeme vše dobré.


Žáci a učitelé 6.-9. třídy
VÝSTAVA OBRAZŮ - KAPCAFÉ

8.2.2024

Ve středu jsme byli na výstavě obrazů nazvané Malování pro radost v kavárně KapCafé. 

Tyto obrazy namalovaly 4 autorky a kamarádky z výtvarné skupiny Malování v Arše, které se pravidelně scházejí a učí se malovat různými technikami. Viděli jsme krásné obrazy lidí, zvířat a krajinky, které jsou namalovány suchým pastelem, akvarelem i olejovými barvami. 
Určitě si z toho vezmeme inspiraci a zkusíme ve výtvarné výchově být také "malíři a malířky".

Za I., II. a III. třídu zapsala Jindřiška Matysová
VÁNOČNÍ BESÍDKA

20.12.2023

V úterý 19. prosince proběhla vánoční besídka našich žáků.  V rámci besídky proběhli i tvořivé dílničky a návštěvníci si mohli zakoupit drobné výrobky našich žáků na vánočním jarmarku :) 


S přáním hezkého prožití vánočních svátků žáci a učitelé ZŠ Omlenická ♥
ADVENT V KNIHOVNĚ - 1. STUPEŇ

8.12.2023

Na svátek Mikuláše jsme šli do knihovny na předvánoční besedu. Paní knihovnice s námi probírala tradice a zvyky v rodině a připravené úkoly a hádanky nás naladili na vánoční notu.

Prohlédli jsme si mnoho zajímavých knih s pohádkami a příběhy, které k nejkrásnějším svátkům v roce, kdy by nikdo neměl být sám, patří. Těšíme se na další zajímavé téma.

Za žáky 1.stupně, Mgr. Jindřiška Matysová 

Nahoru