PROJEKTOVÝ DEN EVVO

23.1.2020

evvoSPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ-BESEDEDA S MARTINEM GRIGOU

23.1.2020

Ve středu 22. ledna naše  žáky 2. stupně navštívil vedoucí strážník MP Martin Griga, aby si s nimi opět popovídal. Žáci si připomněli pojmy o trestní odpovědnosti dětí a mládeže, např. přestupek - trestný čin, sankce - trest, registr přestupků - registr trestných činů, a další, které pan Griga doplnil mnoha příklady z praxe. Naši žáci se na tyto besedy vždy těší, vše je zajímá, aktivně se zapojují. Dnes je také potěšila strážníkova slova chvály na adresu jejich znalostí.  Mgr. Dagmar Kovaříková, ŠMP
KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE- 1. POLOLETÍ

8.1.2020

konzult. týden 20-24.1INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

8.1.2020

vých. poradSPIRÁLA ČK-TŘÍDNÍ KOLEKTIV

10.1.2020

Ve čtvrtek 9. ledna zavítali do II. třídy pracovnice SVP Spirála Český Krumlov. Setkání se neslo v duchu vzájemného poznávání. Děti se o svých spolužácích dozvěděly mnoho zajímavých informací, zahrály si různorodé hry podporující dobré vztahy v kolektivu. Zamýšlely se nad svými silnými stránkami, které poté ztvárnily na papírové tričko. Děkujeme pracovnicím za příjemné dopoledne a  budeme se těšit na další setkání. Mgr. Daniela Vávrová

Nahoru