INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

19.2.2019

Zápisový lístek

Vážení rodiče,

s přijímacím řízením na střední školy souvisí i vydání zápisového lístku, který musíte zaslat  do 10 pracovních dnů od přijetí na vybranou střední školu.

Zápisový lístek musí být přesně evidován pod evidenčním číslem a vydán proti podpisu zákonnému   zástupci nezletilého uchazeče. Proto Vás žádáme, abyste ihned po rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na střední školu se osobně dostavili do školy převzít tento zápisový lístek v kanceláři ředitelky školy.

Libuše Pařízková- výchovný poradcePŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ

19.2.2019

V pondělí 18. února nás opět navštívila paní Alena Paroubková z MP Education a našim chlapcům udělala přednášku o dospívání s názvem ,,Na startu mužnosti“. Chlapci se tak dozvěděli veškeré informace spojené s dospíváním a všemi změnami, které s tímto procesem souvisí a také měli možnost se zeptat na vše, co je zajímalo. Přednáška byla interaktivní a velmi zajímavá. Tímto moc děkujeme paní Paroubkové a těšíme se na další spolupráci.
31.1.2019

PRÁZDNINYNI. TŘÍDA VE ŠKOLNÍ KYCHYŇCE + POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

31.1.2019

Dnešní den (31. 1. 2019), kdy se na všech školách rozdává pololetní vysvědčení, jsme si zpestřili den pečením společné pizzy a odměnili jsme se tak za dosavadní práci a výsledky v tomto školním roce. Žáci první třídy byli moc šikovní a svou prací v kuchyňce dokázali, že doma pomáhají s pečením a vařením i svým rodičům. Někteří si místo pizzy objednali pikadory, a tak nakonec byli spokojení opravdu všichni. Po snědení dobrot jsme si rozdali vysvědčení, na která všichni celý den čekali, a protože máme ve třídě i plno šikulů, byli naši žáci odměněni i pochvalnými listy. Doufáme, že se nám bude dařit i v druhém pololetí a všem přejeme, ať si pořádně užijí zasloužené prázdniny !!!. Žáci I. třídy    
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVA+ ZDRAVOVĚDA

28.1.2019

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 naše učitelky připravily pro žáky projektové vyučování ze zdravovědy a dopravní výchovy. Žáci všech tříd si tak mohli vyzkoušet, jak by se měli zachovat, pokud by se stali svědky dopravní nehody nebo jak by v případě potřeby měli poskytnout první pomoc druhé osobě. Kromě tísňového volání na záchrannou službu si tak otestovali, jak zastavit tepenné krvácení, ošetřit zlomeninu pomocí provizorních dlah a následně zraněného (se zlomenou končetinou) přenést na „bezpečné místo“, či jej položit do stabilizované polohy. Aby se žáci nemuseli po celou dobu věnovat jen těmto závažným situacím, připravili jsme pro ně také různé hry (pexeso, deskovky, závody s autíčky, puzzle aj.) a pracovní listy, aby si kromě důležitých informací užili také trochu zábavy. Myslíme, že toto dopoledne bylo pro všechny poučné a doufáme, že bychom při mimořádných událostech byli zase o něco připravenější.     Žáci a učitelé ZŠ Omlenická

Nahoru