TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 1. ČTVRTLETÍ

14.11.2019

konzultace- listopad17. LISTOPAD 1989 ANEB 30. LET SVOBODY A DEMOKRACIE

18.11.2019

Jelikož 30. výročí Sametové revoluce si žádá svou pozornost, tak i naše škola si toto významné datum a události s ním spojené připomněla v rámci projektového dne. Žáci 2. stupně se nejprve pomocí ukázek na interaktivní tabuli seznámili s děním okolo 17. listopadu 1989. Ty byly doplněné i o osobní zkušenosti některých pedagogů, kteří tuto dobu nejen zažili, ale zároveň byli i přímými účastníky revoluce. Po teoretické části, díky které žáci lépe pochopili dobové souvislosti, se za zvuků tehdejších písní pustili do části praktické, která spočívala ve vytváření dobových nápisů, transparentů, odznáčků OF, klíčů, vlajek, ale i obrazného přehledu s názvem 17. listopad 1989- Jak to tenkrát bylo?, shrnující průběh celého dne.

Žákům se vše moc povedlo a z celého dne jsme si společně vytvořili ,,dějepisný“ koutek, který nám toto důležité datum bude nejen připomínat, ale zároveň poslouží i jako názorná pomůcka do výuky dějepisu nebo vlastivědy. Na závěr jsme si ještě všichni zazpívali píseň Jaroslava Hutky- Náměšť.

Projektový den jsme si všichni moc užili a domnívám se, že se díky němu žáci dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací, které jim pomohly lépe pochopit dobu, kterou sice neměli možnost osobně zažít, ale nikdy bychom si ji neměli přestat připomínat, protože díky ní žijeme ve svobodném a demokratickém státě. Mgr.et Bc. Libuše Pařízková 
KRUPICOVÁ KAŠE A SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

15.11.2019

V listopadu slaví narozeniny hned tři žáci z naší třídy. Mezi ně patří i Vojta s Tomášem, kteří si přáli místo pečení něčeho sladkého uvařit krupicovou kaši. To jsme jim rádi splnili, a tak jsme si ve středu 13. listopadu na kaši všichni smlsli...a že jí byl plný hrnec (skoro jako v pohádce "Hrnečku vař!"). Tímto přejeme oběma oslavencům všechno nejlepší a ještě spoustu talířů krupicové kaše !!! Žáci I. třídy a paní učitelky :-)
SVATOMARTINSKÁ VÝZDOBA U NÁS VE ŠKOLE

12.11.2019
LEGENDA O SVATÉM MARTINOVI V I. TŘÍDĚ

11.11.2019

Žáci I. třídy se na příjezd Svatého Martina připravili s malým předstihem ještě předtím, než vyrazili na náměstí. Paní učitelka jim v rámci výuky přečetla legendu samotnou a oni si pak každý svého Svatého Martina vybarvili. :-)

Nahoru