NÁVŠTĚVA DEPA KAPLICE

22.10.2021

     V tomto školním roce jsme opět navázali spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež DEPO. Ve středu 13. 10. se do Depa podívali žáci 2. stupně, o den později 1. stupeň. Celé dopoledne začalo seznámením a vysvětlením pravidel, která si žáci sami vymýšleli tak, aby jim bylo po celou dobu pobytu bylo příjemně. Tentokrát nás čekalo téma s názvem "Poznej sám sebe".

      Děti si prozkoušely svou vzájemnou důvěru - "padaly" v kruhu a spolužáci je chytali. Starší žáci měli dále za úkol popsat svůj charakter dle začínajících písmen svého jména- nelehký úkol, ale zvládli ho 🙂. Někdy se stane, že nás přepadne vztek, jak se ho zbavit? Děti k tomu měly unikátní příležitost během trhání novin a jejich následného lepení. Některé děti se skutečně vyřádily. Děti se rovněž zabavily během hry zvané "Evoluce".

     Vzájemnou spolupráci prověřila aktivita, při které děti rozmotávaly klubíčko v kruhu. Celé dopoledne se neslo ve velice příjemném duchu a děti se toho mnoho dozvěděly nejen o sobě, ale také o svých spolužácích.   

     Tímto děkujeme pracovnicím Charity Kaplice, slečně Tereze Šmehlíkové a Andree Ouškové, za výborně připravený program přímo na míru našim dětem. Těšíme se na další spolupráci.


                                                                                                 Mgr. Daniela Vávrová
BESEDA V KNIHOVNĚ

17.10.2021

Beseda v knihovně

Ve středu 13.10 a ve čtvrtek 14.10. jsme po dlouhé době zavítali do dětského oddělení Městské knihovny v Kaplici , kde na nás čekala paní knihovnice Jana Urazilová s povídáním na téma „Strom“. Žáci prvního i druhého stupně naší školy se dozvěděli, co všechno nám může poskytovat strom a jak důležité jsou stromy pro naši planetu Zemi. Vyzkoušeli si několik praktických úkolů z říše stromů a poté se ještě chvilku porozhlédli po knihovně. Paní Urazilové za její snažení moc děkujeme a budeme rádi až si pro nás zase něco nového připraví.

                                                                     

                                                                                                  Žáci ZŠ Omlenická
DEN STROMŮ 2021

17.10.2021


Tento svátek se slaví v mnoha Zemích celého světa. Oficiálně připadá na 20.října, ale my jsme si ho připomenuli již v pátek 15.října  celoškolním projektovým dnem, který se točil jen a jen kolem stromů.

Vždyť stromy jsou pro nás a naši planetu tak důležité. Dovolím si vypůjčit slova Theodora Heusse, který řekl „ Strom je jednoslabičné slovo, které v sobě skrývá celý svět pohádek a zázraků“, a měl naprostou pravdu. Strom je krásný v každém ročním období a zvláště podzim je pro stromy významným obdobím, kdy končí jejich vegetační období a ony stahují živiny do kořenů, aby na jaře opět zazářily záplavou květů. Navíc podzimní stromy neodmyslitelně dotvářejí svými barevnými listy toto roční období. To všechno jsou důvody, proč slavit Den stromů.

My jsme oslavu zahájili četbou poučné pohádky „Proč stromy nemluví“ od Radka Malého.

Následně zhlédli  na déčku dokument „Strom a dřevo“ a potom už hurá ven! A další úkoly se plnily na čerstvém vzduchu. Každá třída měla za úkol společně vytvořit pojednání o svém stromu. Cílem bylo zjistit, co nejvíce informací  o něm a v terénu konkrétní strom vyhledat a zjistit jeho stáří a výšku pomocí manuálu, který měli k dispozici.

Strom, ale nemusíme zkoumat jenom zrakem, ale také hmatem, proto jsme stromy objímali, stírali jsme strukturu kůry pomocí frotáže, hráli hru na medvěda. Že nevíte, jak se hraje? To si jednoduše vyhledáte nejbližší strom – vyskočíte na něj a obejmete ho rukama i nohama- jako správný medvěd a vydržíte to, co nejdéle. J

Cestou jsme nasbírali mnoho podzimních plodů a barevných listů, které se budou hodit, protože v příštím týdnu budeme v oslavě ještě pokračovat a opakovat si nabyté vědomosti formou názorných a hravých úkolů. Hodně štěstí v jejich plnění. 


Mgr. Milada Halabrínová
DEN STROMŮ 15. 10. 2021

8.10.2021
PODZIM V I. TŘÍDĚ

7.10.2021

Minulý školní rok jsme na školní zahradu zasadili semínka dýně a cukety a napjatě jsem čekali, jestli se z nich něco urodí. Zadařilo se a letos na podzim jsme sklidili dýně a jednu velkou cuketu. Z těch jsme si ve čtvrtek 7.10. společnými silami uvařili dýňovou polévku a upekli slaný cuketový koláč. Děti práce v kuchyni bavila jako vždy a z uvařených pokrmů měly velkou radost. V minulém týdnu jsme v rámci prvouky nasbírali v okolí školy podzimní plody a vytvořili si z nich různorodé figurky, aby výzdoba i atmosféra ve třídě byla ryze podzimní. Při pohledu z oken je totiž zřejmé, že podzim už je opravdu tady.

              Mgr. Petra Mašková, asist. ped. Ivana Šišková a žáci I. třídy

Nahoru