EXKURZE – ÚŘAD PRÁCE KAPLICE

13.3.2019


Žáci 8. a 9. třídy se 12. března vypravili na exkurzi na Úřad práce v Kaplici. Zde se dozvěděli mnoho přínosných informací o učebních oborech v regionu. Žáci jsou ve věku, kdy přemýšlí o své budoucnosti, proto měli mnoho dotazů ohledně dalšího studia. Program byl pro žáky velmi poučný a obohacující.
MASOPUSTNÍ PEČENÍ

5.3.2019

Masopust je v tomto období v plném proudu a tak jsme se u nás ve škole rozhodli,  že si upečeme pravé masopustní koblihy. Pekly je postupně všechny třídy a vždy se moc povedly, protože nezbyla ani jedna :-)
MASOPUST VE ŠKOLE

22.2.2019

Ve čtvrtek 21. 2. nás ve škole navštívily dvě zástupkyně z Masopustu Benešov nad Černou, aby nám pověděly něco o této krásné a u nich dlouholeté tradici. Paní Zuzana Takáčová se nám ukázala jako,,střapatá“ a paní Martina Györgyová jako masopustka. Obě prošly všemi třídami, všude pověděly, co tato tradice obnáší a proč se masopust slaví. Také zazpívaly písničku, která k masopustu patří  a v jedné třídě si dokonce vyzkoušely s dětmi kolečko. Samozřejmě na závěr nezapomněly děti namalovat, protože to k masopustu také patří. J Tímto oběma moc děkujeme a těšíme se třeba zase někdy příště.
INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

19.2.2019

Zápisový lístek

Vážení rodiče,

s přijímacím řízením na střední školy souvisí i vydání zápisového lístku, který musíte zaslat  do 10 pracovních dnů od přijetí na vybranou střední školu.

Zápisový lístek musí být přesně evidován pod evidenčním číslem a vydán proti podpisu zákonnému   zástupci nezletilého uchazeče. Proto Vás žádáme, abyste ihned po rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na střední školu se osobně dostavili do školy převzít tento zápisový lístek v kanceláři ředitelky školy.

Libuše Pařízková- výchovný poradcePŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ

19.2.2019

V pondělí 18. února nás opět navštívila paní Alena Paroubková z MP Education a našim chlapcům udělala přednášku o dospívání s názvem ,,Na startu mužnosti“. Chlapci se tak dozvěděli veškeré informace spojené s dospíváním a všemi změnami, které s tímto procesem souvisí a také měli možnost se zeptat na vše, co je zajímalo. Přednáška byla interaktivní a velmi zajímavá. Tímto moc děkujeme paní Paroubkové a těšíme se na další spolupráci.

Nahoru