PREVENCE-IZS

27.4.2017

V rámci každoroční akce "Integrovaný záchranný systém" proběhla na naší škole diskuze mezi dětmi a vedoucím strážníkem MP Kaplice Martinem Grigou a npor. Mgr. Jiřím Kalinou, zástupcem velitele OO Policie ČR v Kaplici. Témata "Bezpečně na cestě do školy a ze školy" pro mladší žáky a "Tísňová volání" pro ty starší byla zajímavá a navodila spoustu otázek ze strany dětí. Děkujeme oběma pánům za trpělivost i za dárky pro děti.
DEN ZEMĚ

25.4.2017

V pátek 21. 4. jsme si připomněli Den Země povídáním o naší modré planetě. Jaké problémy ji sužují, jak bychom my, děti mohly přispět k její ochraně. Někdy stačí drobné maličkosti jako:

  • třídění odpadu
  • šetření vodou při mytí rukou
  • úsporné větrání
  • úsporné svícení
  • Hezký vztah k prostředí, kde žijeme a jeho zkrášlování

Tyto a jiné věci jsou zahrnuty v našem školním ECOKODEXU.

Úklid v okolí naší školy a třídění odpadu je pro naše děti samozřejmostí. Těmto činnostem se věnujeme průběžně po celý školní rok. Na závěr děti namalovaly planetě Zemi k jejímu svátku sluníčka se svým vzkazem.

Za všechny jedno společné: Milá Země, přejeme Ti křišťálově čistou vodu, lesy a průzračné potůčky, svěží voňavý vzduch, dlouhou budoucnost a spousty krásným slunovratů. J

„ Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím, svou přízeň dej i nám, dej Mír a Klid.“

                             

                                                                                 Žáci a učitelé ZŠ Omlenická 

 
NÁVŠTĚVA DEPA

25.4.2017

Žáci 2. stupně navštívili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DEPO v Kaplici. Pracovnice tohoto zařízení si pro ně připravily program zaměřený na prevenci rizikového chování – sebepoškozování. Dětem se akce líbila a těší se na další. Děkujeme!!!
Vyhlášení soutěže o nejoriginálnější kraslici

13.4.2017

Soutěž o nejoriginálnější kraslici probíhala od března do 9. dubna. Zapojili se do ní žáci I. a II. třídy, kteří nosili kraslice v nejrůznějších podobách. Všechny kraslice byly originální a vybrat tu nejlepší bylo opravdu obtížné. Nakonec mezi nejlepší patřila sladká kraslice Natálky Trestrové a dřevěná Lindy Šemrové. Ale i všechny ostatní byly opravdu velmi povedené, a proto všichni dostali odměnu. Moc tedy chválíme všechny žáky, kteří se soutěže zúčastnili a samozřejmě také jejich rodiče za pomoc při výrobě. Učitelé ZŠ Omlenická.
O ztracené taktovce

12.4.2017

V úterý 11. 4. měli žáci I. třídy možnost navštívit výchovně – vzdělávací koncert v Základní umělecké škole Kaplice. Protože žáci I. třídy milují písničky a muziku, měl koncert opět veliký úspěch. Děkujeme za pozvání. Žáci I. třídy.

Nahoru