NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KAPLICI

17.5.2018

V pondělí 14. května jsme podruhé v tomto školním roce navštívili městskou knihovnu v Kaplici. Druhou květnovou neděli se slaví Den matek, a tak jsme se tentokrát věnovali právě tomuto důležitému dni a jeho tradici. Po debatě v kroužku, jsme si ověřili naše znalosti v kvízu a následně museli žáci projít několik stanovišť se zajímavými úkoly, ve kterých využili, jak znalosti z matematiky či přírodovědy, tak i básnický um při tvorbě originálních rýmu. Na závěr se žáci seznámili s novinkami z literatury pro děti a mládež a někteří z nich byli nadšení natolik, že se jim z knihovny ani nechtělo. Proto se už teď těšíme na další návštěvu. (Žáci I. a II. třídy)
VYHLÁŠENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE O ORIGINÁLNÍ KVĚTINU

16.5.2018

Ve středu 15. května jsme odměnili účastníky soutěže ,, O nejoriginálnější květinu“. Nápadů bylo opět spousta a originality také. Květiny se nám sešly drátkované, šité, proplétané z vlny, dřevěné ( ručně vyřezávané) i papírové. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, že v příštím roce se do soutěže opět zapojí co nejvíce žáků. Mgr. Milada Halabrínová
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

11.5.2018

9.května se žákům třetích ročníků kaplických škol představily složky INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. Akce, kterou každoročně pořádá OSPOD MěÚ Kaplice, Městská policie Kaplice a OO Policie ČR Kaplice žákům přiblížila práci hasičů, zdravotních záchranářů, městských strážníků a policistů včetně kynologů a zásahových jednotek. A protože jsme malá škola, mohly se účastnit všechny naše děti. Vyslechly nejen mnoho zajímavých informací, ale hlavně si mohly prohlédnout i vyzkoušet techniku a výstroj. Děkujeme Bc. J. Kolínovi (OSPOD), npor. Mgr. J. Kalinovi (Policie ČR), M. Grigovi (MP), npor. Bc. P.  Vejvarovi (HZS), nprap. D. Vráželovi (Policie ČR) a ostatním členům IZS.

Mgr. D. Kovaříková, ŠMP, ZŠ Omlenická, Kaplice
7. 5. 2018- ŘEDITELSKÉ VOLNO

3.5.2018NAŠE ČARODĚJNICE 30. 4. 2018

3.5.2018

Nejdříve jsme si společně trochu přiblížili Filipojakubskou noc. Noc z 30. dubna na 1. května. Již od středověku se věřilo, že existuje den, kdy zlé síly mají větší moc než jindy. Tehdy mohly nejvíce škodit čarodějnice, nazývané také bosorky, které v myslích lidí představovaly ďábelské zlo, které bylo sesíláno na zem. Lidé si čarodějnice představovali jako nadpřirozené bytosti, které byli neviditelné, a bylo těžké je odhalit. Dále to mohly být i staré ženy. Nelze přesně určit, jak starý je obyčej pálení čarodějnic. Ochranné ohně ale prý působí proti zlým mocnostem a tato tradice nevymizela.

Malí čarodějové – učni (naši žáci), se naučili „skoro“ létat na koštěti, okolo nich pobíhali schovávající se pavouci, o nohy se jim třely kočky a čarodějové – učni  plnili tajemné úkoly. Zkoušeli si své síly mezi sebou. Nesměla jim chybět ani chytrost, bystrost a mrštnost. Na řadu přišel poslední úkol – skládání tajemných kouzel a zaříkávadel...ale i s tímto těžkým úkolem si čarodějové - učni poradili. Ke konci her a soutěží byla vyhlášena nejkrásnější čarodějnická maska a byl udělen titul „MISS ŠEREDA“ . Na úplný závěr jsme nezapomněli spálit malé čarodějnice, které jsme si sami vyráběli, a opekli jsme si výborné buřtíky. Bc. P. Exnerová

Nahoru