KRAJSKÁ DOPRAVNÍ POLICIE

23.5.2017

Dne 22. 5. v 10:00 nás přijela navštívit na náš školní dvůr Krajská dopravní policie České Budějovice. Policisté přijeli rovnou na nejnovější policejní motorce a v policejním autě. Názornou výukou nás prováděli PPRAP. LUKÁŠ ZEMAN a NSTRŽM. JIŘÍ KOHNHEISER z oddělení silničního dohledu. Žáci si mohli důkladně prohlédnout interiér policejního auta, pustit sirény a také vyzkoušet, jak se sedí na policejní motorce, což mělo u dětí největší úspěch. Touto cestou zmiňovaným policistům velice děkujeme za krásné dopoledne a hlavně za nové poznatky. Žáci a učitelé ZŠ Omlenická
DEN SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

21.5.2017

Den se složkami integrovaného záchranného systému je již tradiční projekt pořádaný městem Kaplice, OSPOD MěÚ Kaplice, Městskou policií Kaplice a OO Policie ČR Kaplice pro žáky 1.stupně kaplických škol. Naši žáci I. a II. třídy byli nadšeni ukázkami práce hasičů, zdravotních záchranářů, policistů, policejních kynologů, městských strážníků a člena zásahových jednotek. Mohli si prohlédnout všechna vozidla a vybavení jednotlivých složek a na závěr i vyzkoušet výstroj zásahových jednotek. Ačkoliv se této akce zúčastňujeme již několik let, nikdy není stejná. Letošním překvapením byla zábavná scénka kaplických hasičů „Hořící počítač“.

Děkujeme touto cestou Bc. J. Kolínovi (OSPOD), npor. Bc. J. Kalinovi (Policie ČR), M. Grigovi (MP), panu Vejvarovi (HZS), nprap. D. Vráželovi (Policie ČR) a dalším členům IZS, jejichž jména ani neznáme za úžasný zážitek a také za jejich trpělivost. Tento projekt je díky Vám čím dál lepší! 

Mgr. D. Kovaříková, ZŠ Omlenická, Kaplice

 
PROTIDROGOVÝ VLAK

21.5.2017

Prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy je cílem projektu „REVOLUTION TRAIN“ …..  Multimediální vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí protidrogové prevence navštívili v Českých Budějovicích žáci 2. stupně. Jejich reakce svědčily o tom, jak silně vnímají problematiku užívání návykových látek a s tím spojené kriminality. Naprosto výjimečný projekt a zážitek pro naše děti! Mgr. Dagmar Kovaříková, ŠMP
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

11.5.2017
PREVENCE-IZS

27.4.2017

V rámci každoroční akce "Integrovaný záchranný systém" proběhla na naší škole diskuze mezi dětmi a vedoucím strážníkem MP Kaplice Martinem Grigou a npor. Mgr. Jiřím Kalinou, zástupcem velitele OO Policie ČR v Kaplici. Témata "Bezpečně na cestě do školy a ze školy" pro mladší žáky a "Tísňová volání" pro ty starší byla zajímavá a navodila spoustu otázek ze strany dětí. Děkujeme oběma pánům za trpělivost i za dárky pro děti.

Nahoru