DALŠÍ SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU POLICIÍ

25.11.2020

Po delší době přišel za našimi žáky vedoucí strážník Městské policie v Kaplici Bc. Martin Griga. Jako každý rok probral s dětmi 1.stupně bezpečnou cestu do školy a ze školy i nácvik chování při setkání s cizími lidmi.

Pro žáky 2.stupně měl připravené stále aktuální téma sociální sítě, virtuální svět, kyberšikana. Po skončení besedy starší žáci shlédli film V síti, který podává svědectví o šokujícím chování a kyberšikaně některých uživatelů sociálních sítí. Mgr. Dagmar Kovaříková
JAN AMOS KOMENSKÝ 350 LET- PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ I.TŘÍDA

25.11.2020

Minulý týden jsme si s žáky zpestřili výuku projektovým vyučováním. Tentokrát jsme se zaměřili na stěžejní osobnost pro naše školství, a to Jana Amose Komenského, který zemřel 15. 11. 1670, tedy již před 350 lety. Nejprve děti objevily ve třídě starý dopis, který jim zde zanechal Karel starší ze Žerotína. Ten Jana Amose Komenského dlouhodobě podporoval. Díky tomuto dopisu se děti seznámily s životem dané doby. Dozvěděly se, v jakých podmínkách lidé žili, čím se živili a především, jak vypadaly tehdejší školy. Mnozí z nich byly překvapení, jak velkou proměnou školy až do dnešní doby prošly. Velký podíl na tom měl právě Jan Amos Komenský, který údajně za svůj život napsal zhruba 200 knih, včetně učebnic pro mladé žáky a svými myšlenkami ovlivnil vzdělávání v mnoha evropských zemích. Společně jsme si pak vytvořili vlastní encyklopedii - Svět v obrazech, která patří k nejznámějším dílům Jana Amose Komenského.

Na stěnu jsme si pak vyrobili velký plakát, ve kterém jsme shrnuli poznatky a obrázky z tohoto dne.

Děkujeme Ti Jane Amosi Komenský za Tvá moudra, protože právě i díky Tobě se dnes můžeme scházet v naší škole. Mgr. Petra Mašková, Ivana Šišková
TŘÍDNÍ SCHŮZKY- KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE

18.11.2020

CCI_000024NABÍDKA PRÁCE

20.11.2020

CCI_000025OD STŘEDY 18.11. ŠKOLA OTEVŘENA

15.11.2020

Vážení rodiče, od středy 18. 11. bude naše škola opět otevřena a žáci se tak vrátí k prezenční formě výuky. Ta bude probíhat klasicky dle rozvrhu.

 

Roušky ve škole žáci mít nemusí, avšak tato povinnost zůstává ve školní jídelně. Obědy budou žákům od středy 18. 11. hromadně přihlášeny v ZŠ Školní Kaplice.

 

Školní družina bude taktéž fungovat bez omezení.

 

Vypracované materiály z týdne od 9.11 do 13.11. prosíme, aby žáci přinesli ve středu 18.11.

 

Zvýšená hygienická opatření zůstávají i nadále v platnosti.

  • Rodiče a ostatní návštěvníci školy mají povinnost v budově školy používat roušku.
  • Pokud Vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), zvažte prosím jeho přítomnost ve škole. Jestliže nějaký člen Vaší rodiny onemocní nemocí Covid-19, dítě do školy neposílejte a tuto skutečnost nahlaste škole.
  • V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole žádáme rodiče, aby si po domluvě s třídním učitelem vyzvedávali zadání pro domácí přípravu.

Mgr.et Bc. Libuše Pařízková

 

Nahoru