LEŤ!ME VYSOKO - 1. STUPEŇ

30.11.2023

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 jsme se vydali autobusem do Českých Budějovic na zážitkovou výstavu LEŤ!ME VYSOKO. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze světa létání a o tom, co všechno v přírodě a na světě létá.

Nejhezčí vzpomínky máme ale na to, jak jsme vyzkoušeli a rozhýbali některé stroje, pohladili si živé motýlky a ani fotokoutek nebyl k zahození :-)
Těšíme se na další výstavu!

Žáci z II. a III. třídy s třídními učitelkami
LEŤME VYSOKO - 2. STUPEŇ

28.11.2023

Dát snům křídla, pro pírko skákat, vznášet se blahem... lidé mají mnoho tužeb. Přání létat je naší realitou již více než sto let. Ale kolik inspirace a poznatků k tomu lidstvo potřebovalo získat (?). Leccos napoví interaktivní výstava Leťme vysoko na budějovickém výstavišti. Dne 27.11. ji navštívili žáci a žákyně 6.- 9.třídy. Mnoho věcí si mohli vyzkoušet a nakonec si fascinováni užili i stylové Motýlárium.Výstava trvá ještě do 3. prosince. 


Žáci 2. stupně
ONLINE BEZPEČNOST

24.11.2023

Bezpečnost v on-line světě je velmi skloňované téma. Ohroženi jsou lidé všech věkových kategorií, děti a mládež možná ještě o něco více. S nástrahami stran financí, osobního bezpečí, zneužití osobních a citlivých údajů nás seznámili pracovníci krumlovského CPDM. Pomocí prezentace a mnoha poutavých příkladů se žáci 6.- 9. třídy dozvěděli, že v kyberprostoru obzvláště platí, že "není všechno zlato, co se třpytí". A že výhodu má ten, kdo uvažuje alespoň 3 kliky dopředu. Děkujeme a zase někdy naviděnou.


Za žáky 2. stupně, Mgr. Anna Sobolová
OBČANSKÁ GRAMOTNOST

24.11.2023

Jedním ze základních občanských práv každého občana České republiky je volební právo. Volební právo znamená právo účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a institucí. Celá problematika volebního práva je poměrně komplikovaná, proto jsme byli rádi, že jsme u nás ve škole mohli přivítat pana Čermáka z Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Ten dětem vysvětlil základní pojmy týkající se občanské gramotnosti- kdo to je občan, jaké máme státní symboly atd. Po úvodním zasazení do problematiky se žáci rozdělili do skupin, ve kterých bylo jejich úkolem pokusit se dát dohromady názvy jednotlivých ministerstev. Po společném zhodnocení přišla na řadu soutěž Riskuj. Pravidla byla podobná jako v originální soutěži. Žáci si ve skupinách vybírali témata a k nim příslušnou částku. Odpovídali na všelijaké otázky týkající se politické scény naší republiky. Jelikož jedním ze stěžejních témat programu byly volby, žáci si vyzkoušeli, jak to u takových voleb chodí. Dostali hlasovací lístky, na které měli napsat jméno nejoblíbenějšího pedagoga školy. Samozřejmě byla dodržena všechna pravidla jako u standardních voleb - anonymita, právo se svobodně rozhodnout atd. Věříme, že díky tomuto programu se žáci nyní lépe orientují v oblasti občanských práv. Jsou to právě oni, kdo se bude výrazně podílet na budoucnosti našeho státu. Tímto děkujeme panu Čermákovi za velice poučný program, který žákům přinesl velké množství nových informací.   


Za žáky 2. stupně, Mgr. Daniela Vávrová
STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY

22.11.2023

Během celého listopadu jsme se věnovali výrobě herbáře. Letos jsme vyrobili plakáty s názvem stromu a přilepili jsme k němu vylisované listy a usušené plody. Protože máme rádi digitální technologie,  rozhodli jsme se, že natočíme informační videa k jednotlivým stromům. Proto jsme se vrhli do terénu, našli správné stomy a o každém z nich jsme natočili video. Díky videu se naši spolužáci mohou dozvědět několik zajímavých informací o daném stromě navíc a i my sami jsme se díky tomu spoustu věcí dozvěděli. Naše paní učitelka nám pomohla vygenerovat QR kódy s odkazy na videa. Kódy jsme vytiskli, vystříhali a nalepili na plakáty jednotlivých stromů. Celé naše dílo jsme umístili do chodby školy i s návodem, jak QR kódy načíst, aby si herbář mohli užít i ostatní.


Pro představu přikládáme i odkaz na informační video o jednom ze stromů :) 


https://youtu.be/1RF2wnIXrUU

Nadšení a hrdí žáci II. třídy 

Nahoru