Zápis do 1. třídyŘeditelka Základní školy, Kaplice, Omlenická 436, okres Český Krumlov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl a podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., právní řád, takto: Vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Kaplice, Omlenická 436 od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem.


Seznam uchazečů k základnímu vzdělávání:

Přidělené registrační číslo                       Výsledek zápisu

  01/2018                                                        Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání  zápis 1. třídaNahoru