Třídy a třídní učitelé • Třída I.                                      
 • Třídní učitel: Mgr. Ludmila Šímová                    
 • Asistent pedagoga: Ivana Šišková                         
 • Počet žáků: 6
 • Email: simovaludmila@seznam.cz

 • Třída II.
 • Třídní učitel: Bc. Tereza Přádová, DiS.
 • Počet žáků: 5
 • Email: teraprada@seznam.cz

 • Třída III.
 • Třídní učitel: Mgr.Jindřiška Matysová
 • Asistent pedagoga: Veronika Sihlovcová
 • Počet žáků:   8
 • Email: matysovajindriska@seznam.cz


 • Třída V.
 • Třídní učitel:  Mgr. Anna Sobolová
 • Asistent pedagoga: Petra Maláková
 • Počet žáků:   10
 • Email: anna.sobolova@volny.cz


Nahoru