Třídy a třídní učitelé



Třída I.

 • Ročník 1., 2. ZŠ praktická  +1., 4., 8., 9.,10. ZŠ speciální   
 • Třídní učitel: Mgr. Petra Mašková
 • Asistent pedagoga: Ivana Šišková
 • Počet žáků:   7

Třída II.

 • Ročník 3.,4.,5. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Zdenka Hudecová
 • Počet žáků:   9

Třída III.

 • Ročník 6. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Dagmar Kovaříková
 • Počet žáků:   7

Třída IV.

 • Ročník 8. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Gabriela Schicková
 • Asistent pedagoga: Kateřina Halabrínová
 • Počet žáků:   7

Třída V.

 • Ročník 7.,9. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Daniela Vávrová
 • Počet žáků:   8




Nahoru