Třídy a třídní učitelé • Třída I.
 • Ročník 1., 2. ZŠ praktická  +1., 2., 4.,5., 8., 9. ZŠ speciální   
 • Třídní učitel: Mgr. Ludmila Šímová
 • Asistent pedagoga: Ivana Šišková, Bc. Tereza Přádová Dis.
 • Počet žáků:   10

 • Třída II.
 • Ročník 3.,4.,5. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr.Jindřiška Matysová
 • Asistent pedagoga Hana Smutková
 • Počet žáků:   10

 • Třída III.
 • Ročník 6., 8. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Daniela Vávrová
 • Počet žáků:   6

 • Třída IV.
 • Ročník 7. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Anna Sobolová
 • Počet žáků:   7

 • Třída V.
 • Ročník 8.,9. ZŠ praktická
 • Třídní učitel:  Markéta Odehnalová
 • Počet žáků:   6


Nahoru