Třídy a třídní učitelé • Třída I.
 • Ročník 2. ZŠ praktická  a 3., 5. ZŠ speciální   
 • Třídní učitel: Mgr. Ludmila Šímová
 • Asistent pedagoga: Ivana Šišková
 • Počet žáků: 6

 • Třída II.
 • Ročník  6., 7., 8., 9., 10. ZŠ speciální a 4. ZŠ praktická 
 • Třídní učitel: Bc. Tereza Přádové, Dis.
 • Počet žáků: 7

 • Třída III.
 • Ročník 3., 4., 5. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr.Jindřiška Matysová
 • Počet žáků:   7

 • Třída IV.
 • Ročník 6., 7. ZŠ praktická
 • Třídní učitel: Mgr. Daniela Vávrová
 • Počet žáků:   9

 • Třída V.
 • Ročník 8.,9. ZŠ praktická
 • Třídní učitel:  Mgr. Anna Sobolová
 • Počet žáků:   9


Nahoru