Charakteristika školyMOTTO:

Žádné dítě, ať je postižené jakkoliv, není nevzdělavatelné. Ve skutečnosti, čím větší je postižení, tím důležitější je poskytnout vzdělání, které odpovídá potřebám jednotlivce.   Adrian D. Ward


Základním právem každého dítěte kdekoliv na světě je právo na vzdělání. Každé dítě vyniká jinými schopnostmi, dovednostmi, zájmy a potřebami. Ne všechny děti jsou však schopny svým potřebám čelit bez obtíží.Tyto obtíže se pak zákonitě projeví v procesu pro děti nejčastějším, a to v procesu učení.


Zaměření školy

Výuka žáků


 • se zdravotním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • vzdělávací programy: 

                        

                              ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením- ,, Cesta za poznáním"

                              ŠVP pro základní vzdělávání ,, Společně všechno zvládneme"

                           


Nabídka naší školy


 • speciální vyučovací metody a formy práce
 • tým speciálních pedagogů, kteří rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků
 • každé dítě se stává úspěšným v rámci svých možností
 • individuální přístup
 • nízké počty žáků ve třídě
 • moderní vybavení školy
 • využití informačních a komunikačních technologií ve výuce
 • informovanost rodičů, možnost návštěvy školy
 • projektové vyučování a projektové dny
 • školní družina pro žáky 1. stupně


Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách. Budou jim poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na základní škole a základní škole speciální. Přijít a prohlédnout si školu mohou i se svými dětmi.


Vybavenost školy


 •  interaktivní tabule v každé třídě
 • výukové programy pro I. i II. stupeň, interaktivní učebnice, pomůcky (Albi tužky)
 • počítače s připojením na internet, tablety a notebooky na procvičování učiva  v každé třídě
 • učebna výtvarné výchovy a keramiky ( keramická pec)
 • cvičná školní kuchyně
 • školní pozemky
 • didaktické pomůcky usnadňující výuku
 • netradiční pomůcky na tělesnou výchovu
 • NOVĚ - relaxační, multifunkční místnost

Spolupráce s ostatními institucemi


 • Policie ČR - přednášky
 • Městská policie Kaplice- přednášky
 • Krajská dopravní policie České Budějovice
 • Depo Kaplice
 • Městský úřad Kaplice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • Městská knihovna Kaplice
 • Speciálně pedagogické centrum České Budějovice, Strakonice
 • Pedagogicko- psychologická poradna Český Krumlov, České Budějovice
 • Spirála Český Krumlov
 • Engel Kaplice


Nahoru