Pedagogický sborPro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 8 pedagogických pracovníků, 7 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost. 1 zaměstnanec má částečný úvazek.


 Pět pedagogických pracovníků má dokončené magisterské studium, jeden pedagogický pracovník má dostudované bakalářské studium na vysoké škole a bude pokračovat v magisterské studiu, jeden pracovník má středoškolské vzdělání a jeden pedagogický pracovník pokračuje i v letošním školním roce ve zvyšování kvalifikace.

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících přímou pedagogickou činnost splňuje kvalifikační předpoklady.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. Gabriela Schicková  - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                               - výchovný poradce 

Mgr. Anna Sobolová  - koordinátor školních vzdělávacích programů

Mgr. Daniela Vávrová - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milada Halabrínová- koordinátor enviromentální výchovy


Složení pedagogického sboru:

ředitelka školy: Mgr. Gabriela Schicková


I. třída – třídní učitelka: Mgr. Ludmila Šímová 

 Asistent pedagoga: Ivana Šišková

II. třída – třídní učitelka: Bc. Tereza Přádová,Dis.

III. třída – třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Matysová

IV. třída – třídní učitelka: Mgr. Daniela Vávrová

V. třída – třídní učitelka: Mgr. Anna Sobolová

Mgr. Milada Halabrínová - učitelka VV a PV


Nahoru