Pedagogický sborPro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 7 pedagogických pracovníků, 6 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost.


Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, 4 z nich speciálně pedagogické vzdělání, dvě učitelky vysokoškolské. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících vyučování do velké míry splňuje požadavky kvalifikační, odborné a pedagogické.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. et Bc.  Libuše Pařízková - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                                      - výchovný poradce 

Mgr. Petra Hromková         - koordinátor školních vzdělávacích programů

Mgr. Dagmar Kovaříková - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milada Halabrínová- koordinátor enviromentální výchovy


Další pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Gabriela Schicková

Mgr. Daniela Vávrová

Ivana Šišková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD


KONZULTAČNÍ HODINY- ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

Každý den ráno od 7:30- 7:55 je možnost krátké ranní schůzky s učitelkou.

Návštěvy v době konzultačních hodin prosím ohlaste předem.

kh 2019-2020Nahoru