Pedagogický sborPro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 9 pedagogických pracovníků, 8 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost.


Většina pedagogických pracovníků má vysokoškolské vzdělání, tři pracovnice středosškolské.

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících vyučování do velké míry splňuje požadavky kvalifikační, odborné a pedagogické.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. Gabriela Schicková  - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

                                               - výchovný poradce 

Mgr. Petra Mašková  - koordinátor školních vzdělávacích programů

Mgr. Dagmar Kovaříková - metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milada Halabrínová- koordinátor enviromentální výchovy


Další pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Gabriela Schicková

Mgr. Daniela Vávrová

Zdenka Hudecová

Kateřina Halabrínová

Mgr. Jindřiška Matysová- asistentka pedagoga

Ivana Šišková - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠDNahoru