Třídní schůzky (konzultační týden)KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 15.4. - DO 19.4.2024 s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni v žákovské knížce, případně si dle potřeby domluví termín osobní schůzky, nebo je možné provést konzultaci telefonicky, pokud není potřeba řešit některé studijní a výchovné záležitosti osobně.


KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 4. 12. - DO 8.12. 2023 

Rodiče budou o prospěchu za první čtvrtletí informováni přes žákovskou knížku. Dle potřeby  si domluvte termín osobní schůzky s třídní učitelkou. Je možné provést konzultaci telefonicky. KONZULTAČNÍ TÝDEN


konzultační týden 2023


KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 2. 5. - DO 5. 5. 2023 s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni přes žákovskou knížku, případně si dle potřeby domluví termín osobní schůzky, nebo je možné provést konzultaci telefonicky, pokud není potřeba řešit některé záležitosti osobně.


KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 30. 1. - DO 2.2. 2023

Třídní učitelé si budou domlouvat s rodiči termíny schůzek dle potřeby a možností rodičů. S rodiči vycházejících žáků si domluví schůzku jak třídní učitel, tak výchovný poradce individuálně.


KONZULTAČNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

OD 12.9. - 16.9. 2022

Prosím rodiče, aby si předem domluvili termín a čas s třídní učitelkou nebo se do školy dostavili v konzultačních hodinách. Účast nutná! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE

27. 4.  proběhla pedagogická rada za třetí čtvrtletí.  Rodičovské schůzky budou probíhat

od 2. 5. - do 6.5. 2022 s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni přes žákovskou knížku, případně si dle potřeby domluví termín osobní schůzky, nebo je možné provést konzultaci telefonicky.

KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE

24. 1. - 28.1. 2022

Vážení rodiče, jednotlivé konzultace jsou závislé na epidemické situaci, která se nám ve škole neustále mění. V případě osobní návštěvy, dodržujte prosím protiepidemická opatření. Je možné konzultovat i telefonicky.

Děkujeme za pochopení.


KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE


8. 11.  proběhla čtvrtletní pedagogická rada. Rodičovské schůzky budou probíhat

od 8.11. - do12.11. s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni přes žákovskou knížku, případně si dle potřeby domluví termín schůzky, pokud to epidemiologická situace dovolí, nebo je možné provést konzultaci telefonicky.


KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE


OD 13. -  DO 17. 9. 2021

Prosím rodiče, aby si předem domluvili termín a čas s třídní učitelkou nebo se do školy dostavili v konzultačních hodinách. Účast nutná.

KONZULTAČNÍ TÝDEN PROBĚHNE OD 3. 5. - 7. - 5. 2021


Vážení rodiče, 

konzultace za třetí čtvrtletí ohledně prospěchu vašeho dítěte  proběhnou netradičně po telefonu. Bližší informace dostanou Vaše děti do žákovské knížky. Důvodem jsou i nadále opatření týkající se přítomnosti třetích osob v prostorách školy.

Děkujeme za pochopení.TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- ÚVODNÍ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY- ÚVODTŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 1. ČTVRTLETÍ

konzultační týden pro rodiče- 1. čtvrtletí


TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 1. POLOLETÍ

kh leden
TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 3. ČTVRTLETÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 2. POLOLETÍNahoru