Třídní schůzky (konzultační týden)
KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 30. 1. - DO 2.2. 2023

Třídní učitelé si budou domlouvat s rodiči termíny schůzek dle potřeby a možností rodičů. S rodiči vycházejících žáků si domluví schůzku jak třídní učitel, tak výchovný poradce individuálně.


KONZULTAČNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

OD 12.9. - 16.9. 2022

Prosím rodiče, aby si předem domluvili termín a čas s třídní učitelkou nebo se do školy dostavili v konzultačních hodinách. Účast nutná! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE

27. 4.  proběhla pedagogická rada za třetí čtvrtletí.  Rodičovské schůzky budou probíhat

od 2. 5. - do 6.5. 2022 s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni přes žákovskou knížku, případně si dle potřeby domluví termín osobní schůzky, nebo je možné provést konzultaci telefonicky.

KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE

24. 1. - 28.1. 2022

Vážení rodiče, jednotlivé konzultace jsou závislé na epidemické situaci, která se nám ve škole neustále mění. V případě osobní návštěvy, dodržujte prosím protiepidemická opatření. Je možné konzultovat i telefonicky.

Děkujeme za pochopení.


KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE


8. 11.  proběhla čtvrtletní pedagogická rada. Rodičovské schůzky budou probíhat

od 8.11. - do12.11. s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni přes žákovskou knížku, případně si dle potřeby domluví termín schůzky, pokud to epidemiologická situace dovolí, nebo je možné provést konzultaci telefonicky.


KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE


OD 13. -  DO 17. 9. 2021

Prosím rodiče, aby si předem domluvili termín a čas s třídní učitelkou nebo se do školy dostavili v konzultačních hodinách. Účast nutná.

KONZULTAČNÍ TÝDEN PROBĚHNE OD 3. 5. - 7. - 5. 2021


Vážení rodiče, 

konzultace za třetí čtvrtletí ohledně prospěchu vašeho dítěte  proběhnou netradičně po telefonu. Bližší informace dostanou Vaše děti do žákovské knížky. Důvodem jsou i nadále opatření týkající se přítomnosti třetích osob v prostorách školy.

Děkujeme za pochopení.TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- ÚVODNÍ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY- ÚVODTŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 1. ČTVRTLETÍ

konzultační týden pro rodiče- 1. čtvrtletí


TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 1. POLOLETÍ

kh leden
TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 3. ČTVRTLETÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE- 2. POLOLETÍNahoru