DĚTSKÝ DEN IV. A V. TŘÍDA

6.6.2021

1. červen je již tradičně spjat s Dnem dětí. A to by bylo, abychom si jej jak se patří neužili :). Žáci 7., 8. a 9. třídy nelenili a vyrazili v "jejich den" na Spartak Kaplice. Na hřišti děti hrály fotbal, bavily se všemožnými hrami. Po sportovním výkonu si upekly špekáčky a jelikož nám přálo počasí, mohly se i zchladit v Malši. Krásný Den dětí. 

       Mgr. Daniela Vávrová a Kateřina Halabrínová
DĚTSKÝ DEN V I. TŘÍDĚ

6.6.2021

I v naší třídě jsme si připravili na Mezinárodní den dětí pro žáky překvapení. Hned ráno jsme vyrazili na stezku po okolí Kaplice, na které žáci měli plnit různé úkoly. Za splněné úkoly získávali puzzle, které měli nakonec složit ve velký obraz. Protože bylo po dlouhé době krásné počasí, tak jsme si během výpravy i odpočinuli na dece, kde jsme hráli karty a další slovní hry. Žáci už však netrpělivě vyhlíželi slíbené překvapení a myslíme si, že jejich očekávání bylo splněno. Pozvali jsme je na limonádu a zákusek do místního zahradnictví, kde jsme si užili jak sladkou odměnu, tak i příjemnou atmosféru mezi rostlinami a zvířaty. V zahradnictví totiž můžete vidět i domácí zvířata jako například kočky, králíky, slepičky či papoušky. Také bych chtěla velmi poděkovat naší asistentce Ivance, která žákům na další den ještě upekla čokoládový dort, a tak jsme mohli Den dětí oslavit dokonce nadvakrát.

Mgr. Petra Mašková, Ivana Šišková a žáci I. třídy.

DĚTSKÝ DEN III. TŘÍDA

5.6.2021


I naše III.třída 6.ročník - oslavila Den dětí. Naši žáci dostali spoustu laskomin od školy i další dárky od třídní učitelky. Na vycházce do přírody si zahráli hry, u kterých se obrovsky bavili. Na závěr si děti dopřály zmrzlinu.   


Mgr. Dagmar Kovaříková, tř. učitelka a Mgr. Jindřiška Matysová, asistentka pedagoga
DEN DĚTÍ II. TŘÍDA

5.6.2021

V hodinách Přírodovědy a Prvouky se právě  nyní seznamujeme s životem hmyzu. A protože je dnes 1. červen a všechny děti mají svátek, vyrazili jsme ven...  A kam? No přece do lesa, na louku i k rybníku, protože pozorovat včelu při práci, hemžení mravenců v mraveništi a poletování motýlů z květu na květ nás zkrátka baví... a je to to nejlepší učení.

Zahráli jsme si obrázkovou  hmyzí kimovku,  postavili jsme domečky pro broučky, dozvěděli se spoustu zajímavostí o hmyzu a luštili obrázkové hádanky i s odměnou.

Viděli jme toho opravdu hodně... a den jsme si užili.

A protože jsme měli ten svátek,  nechyběla ani zmrzlina...

 

                                                                                Žáci II. třídy
DOPRAVNÍ VÝCHOVA A BEZPEČNOST NA SILNICI

30.5.2021

V závěru měsíce května jsme se s žáky věnovali dopravní výchově. Počasí je sice letos dost proměnlivé a deštivé, nicméně i tak žáci tráví často svůj volný čas na kole, kolečkových bruslích či skateboardech. Proto jsme si zopakovali základní pravidla pro bezpečné chování na silnici i stezkách pro chodce a pro cyklisty. Připomněli jsme si povinnou výbavu jízdních kol a v rámci pracovních listů pro I.stupeň si vytvořili designové cyklistické helmy. S pomocí výukových programů jsme si prozkoušeli naše znalosti z dopravy i pomocí testu. Nakonec jsme vyrazili do blízkého parku v okolí naší školy a sledovali hustotu dopravy. Každá třída totiž  sledovala dopravu v jiné části obce. Díky tomuto pozorování jsme viděli, že doprava v okolí školy a zejména v okolí kruhového objezdu je velmi hustá a svižná. Čímž jsme si opět potvrdili i důležitost dodržování pravidel silničního provozu.

Mgr. Petra Mašková, Ivana Šišková a žáci ZŠ Omlenická.

  Novější
Starší  

Nahoru