Zprávy z našich akcíOBČANSKÁ GRAMOTNOST

 24. listopadu 2023


Jedním ze základních občanských práv každého občana České republiky je volební právo. Volební právo znamená právo účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a institucí. Celá problematika volebního práva je poměrně komplikovaná, proto jsme byli rádi, že jsme u nás ve škole mohli přivítat pana Čermáka z Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Ten dětem vysvětlil základní pojmy týkající se občanské gramotnosti- kdo to je občan, jaké máme státní symboly atd. Po úvodním zasazení do problematiky se žáci rozdělili do skupin, ve kterých bylo jejich úkolem pokusit se dát dohromady názvy jednotlivých ministerstev. Po společném zhodnocení přišla na řadu soutěž Riskuj. Pravidla byla podobná jako v originální soutěži. Žáci si ve skupinách vybírali témata a k nim příslušnou částku. Odpovídali na všelijaké otázky týkající se politické scény naší republiky. Jelikož jedním ze stěžejních témat programu byly volby, žáci si vyzkoušeli, jak to u takových voleb chodí. Dostali hlasovací lístky, na které měli napsat jméno nejoblíbenějšího pedagoga školy. Samozřejmě byla dodržena všechna pravidla jako u standardních voleb - anonymita, právo se svobodně rozhodnout atd. Věříme, že díky tomuto programu se žáci nyní lépe orientují v oblasti občanských práv. Jsou to právě oni, kdo se bude výrazně podílet na budoucnosti našeho státu. Tímto děkujeme panu Čermákovi za velice poučný program, který žákům přinesl velké množství nových informací.   


Za žáky 2. stupně, Mgr. Daniela Vávrová


OBČANSKÁ GRAMOTNOST
OBČANSKÁ GRAMOTNOST
OBČANSKÁ GRAMOTNOST


STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY

 22. listopadu 2023


Během celého listopadu jsme se věnovali výrobě herbáře. Letos jsme vyrobili plakáty s názvem stromu a přilepili jsme k němu vylisované listy a usušené plody. Protože máme rádi digitální technologie,  rozhodli jsme se, že natočíme informační videa k jednotlivým stromům. Proto jsme se vrhli do terénu, našli správné stomy a o každém z nich jsme natočili video. Díky videu se naši spolužáci mohou dozvědět několik zajímavých informací o daném stromě navíc a i my sami jsme se díky tomu spoustu věcí dozvěděli. Naše paní učitelka nám pomohla vygenerovat QR kódy s odkazy na videa. Kódy jsme vytiskli, vystříhali a nalepili na plakáty jednotlivých stromů. Celé naše dílo jsme umístili do chodby školy i s návodem, jak QR kódy načíst, aby si herbář mohli užít i ostatní.


Pro představu přikládáme i odkaz na informační video o jednom ze stromů :) 


https://youtu.be/1RF2wnIXrUU

Nadšení a hrdí žáci II. třídy 


STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY
STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY
STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY


BUBNOVAČKA

 20. listopadu 2023


V pondělí 20. listopadu se naši žáci zúčastnili tzv. Bubnovačky. Bubnovačka je celostátní akce, kterou zprostředkovává centrum LOCIKA. Akce upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodinách.

Žáci ZŠ Omlenická

SVP SPIRÁLA

 20. listopadu 2023


Skoro konec listopadu, konkrétně 20. listopadový den přinesl s sebou další návštěvu SVP Spirála a jeho lektorů. I tentokrát aktivity směřovaly k lepšímu poznání silnějších i slabších stránek spolužáků v uvolněné a přátelské atmosféře. Připravuje se tak "půda" pro postup do (dnes tak nadužívaného slova) vyššího levelu.Tím myslíme kooperaci, buzení pocitu sounáležitosti, prostě a jasně: pohodového BYTÍ POSPOLU. Blíží se advent a stojí za to si připomenout, že jsme tvorové společenští.A tak, jako si bereme, můžeme zkusit i dáva... .Hodně radosti a veselosti :)


Za V. třídu zapsala Mgr. Anna Sobolová


SVP SPIRÁLA


VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO

 3. listopadu 2023


V pátek 3.11. jsme se vydali do prostor budějovického výstaviště na akci Vzdělání a řemeslo. Na obrovské ploše se prezentovaly střední školy a učiliště z celého kraje. Jejich zástupci ochotně zodpovídali naše dotazy ohledně oborů, ubytování i praxí. Něco si žáci mohli zažít doslova na vlastní kůži - např. správně manipulovat s hadem či rybářským prutem v simulaci. Došlo i na sportovní vyžití a získání nové inspirace, kam se třeba také vydat po ZŠ. Díky za možnost účastnit se.

Za 8. a 9.tř. zapsala Mgr. Anna Sobolová


VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO


VÝROBA JABLEČNÉHO MOŠTU

 24. října 2023


Někdo má rád dýňo-zelo-vinobraní, ale u nás ve škole teď vede moštování... 😉 A to zásluhou dětí a p.Vendy Bílkové z Chlumečku.

Pod jejím vedením si teď už zkušení moštaři vyrobili nefalšovaný a chutný zlatohnědý nápoj. Poctivě se k němu dočistili, dokrájeli, dolisovali - a mnozí ho dokonce docenili opakovaným přidáním si. Lety prověřená technologie zpracování "Homemade" nás přesvědčila o tom, že není nijak náročná, extrémně pracná a výsledek prostě stojí zato.

Velký dík paní Bílkové za návštěvu i udržování tradic, které k nám patří a jež znovuobjevujeme.


Za žáky a učitele, Mgr. Anna Sobolová


VÝROBA JABLEČNÉHO MOŠTU
VÝROBA JABLEČNÉHO MOŠTU
VÝROBA JABLEČNÉHO MOŠTU


SVP SPIRÁLA - V. TŘÍDA

 17. října 2023


Ve středu 17.10. do naší třídy zavítaly 2 pracovnice SVP Spirála. Nebylo to náhodou. S novým školním rokem vznikla nová třída a jak to bývá, potřebuje trochu času a práce se "sehrát", stejně jako např. orchestr. A aby se souhře pomohlo, navodily dámy množstvím scének a her pozitivní atmosféru. Děti samy si během 2 hodin prožily několik "aha" momentů, vyslechly i méně příjemné, zato však upřímné názory spolužáků na společný třídní život. Cíl návštěvy byl naplněn - ukázat, že i přes rozdílné fungování jsme jedna třída a je škoda složit zbraně zbraně v boji za společnou pohodu.


Za V.tř. Anna Sobolová ,uč.


SVP SPIRÁLA - V. TŘÍDA
SVP SPIRÁLA - V. TŘÍDA
SVP SPIRÁLA - V. TŘÍDA


BURZA ŠKOL - ČESKÝ KRUMLOV

 12. října 2023


Inspirativní Den D měl datum 10.10.. A cože tak zásadního se stalo? Ročníky 6.- 9. vyrazily do areálu českokrumlovského zámku na Burzu škol. Akce to byla vydařená od počátku do konce. Po příjezdu jsme nejprve pozdravili místní pověstné medvědy v hradním příkopu. Dětem se poté představila široká škála jihočeských středních škol a učlišť s nepřeberným množstvím oborů, které vedou k potřebné kvalifikaci pro budoucí zaměstnání. Podle slov žáků byly k nezaplacení např. ukázky aktivit potravinářsky či lesnicky zaměřených oborů. Děti odcházely obtěžkány jak dojmy, zkušenostmi studentů, tak rovněž různými náborovými letáčky a odvážlivci dokonce i drinky či koláčky šikovných učňů. Na závěr nás čekala sladká tečka v cukrárně U soudu a rychlý sprint na autobus. Ještě je trochu čas na výběr, ale každopádně deváťákům přejeme „šťastnou ruku“.


Za třídy zapsala Mgr. Anna Sobolová


BURZA ŠKOL - ČESKÝ KRUMLOV
BURZA ŠKOL - ČESKÝ KRUMLOV
BURZA ŠKOL - ČESKÝ KRUMLOV


PŘIPOJUJEME SE K 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE VYČISTI LES 2023

 10. října 2023


Proč jsme se zapojili?

Příroda je naprosto nenahraditelná, proto nesmíme dopustit to, aby byla zpustošená a zanedbaná. V okolí našeho města se nacházejí krásné lesy, mnohdy bohužel plné všelijakého odpadu, a to kvůli nezodpovědným lidem, kteří si neuvědomují, jak prostým pohozením odpadů přírodě škodí. Bohužel ne všichni se řídí heslem: „Co si do přírody přineseš, to si také odneseš“. Rozhodli jsme se proto společně s dětmi vzít iniciativu do vlastních rukou a zdejším lesům trochu pomoci zbavit se věcí, které do nich nepatří - od plastu až po vyřazené pneumatiky. Akce se zúčastnila celá škola, a to rovnou ve dvou termínech - 19. 9. (1. stupeň) a 21. 9. (2. stupeň).


Jak jsme se do soutěže zapojili?

Jelikož jsme se akce zúčastnili rovnou ve dvou termínech, museli jsme si určit dvě různá místa, ve kterých budeme les čistit, abychom si tzv. nelezli do rajónu 😊. První stupeň si vzal na starosti okolí řeky Malše, která protéká Kaplicí, druhý stupeň se vydal na Blanský vrch. „Nafasovali“ jsme pytle a rukavice a hurá do toho. Byli jsme velmi překvapeni tím, co vše jsme v lesích našli – ať už to byl starý koberec, nebo pneumatiky. Někteří žáci byli skutečně „zapálení“ do akce a dostali se poměrně daleko od kraje lesa. Bohužel zjistili, že odpad se nenachází jen na pokrajích, kde se jej zbavují nezodpovědní návštěvníci lesa, ale i na méně viditelných místech – tam už se jednalo spíše o tzv. černé skládky. Z lesa jsme toho vynosili opravdu spoustu. Kromě protažených svalů (odpad byl skutečně těžký) jsme si odnesli také skvělý pocit, že jsme aspoň malou měrou pomohli přírodě v našem okolí.


Vše jsme samozřejmě poctivě dokumentovali:


Co můžeme vyhrát?

Díky agentuře GetFound.cz, která soutěž pořádá, můžeme získat peníze od partnerů soutěže na vybavení našeho zařízení. Partneři soutěže jsou:

Astratex - spodní prádlo a plavky pro děti, ženy a muže - 5000 Kč

Rostlinná akvária - vše pro akvária a teraristiku - 5000 Kč

Intercroatia - ubytování v Chorvatsku - 5000 Kč

Frutiko - dárky z ovoce a čokolády, kytice a dorty - 5000 Kč

Invia - zájezdy a dovolené po ČR a za hranice - 5000 Kč

Povinneruceni.biz - srovnávač pojištění - 5000 Kč

Ketris - potřeby pro chovatele - 5000 Kč

Kimbino - on-line přehled akčních letáků - 5000 Kč

Rigalli.cz - čokolády, cukrovinky a slané lahůdky - 5000 Kč

Tiskařík.cz - fotokalendáře, fotoknihy a fotoobrazy - 5000 Kč


Máme možnost vyhrát 10 000 Kč, tak nám držte palce :)


Stránka soutěže: www.vycistiles.cz
CHLEBA SE SOLÍ - NAVŠTĚVA PEKÁRNY

 3. října 2023


Když se nám jako škole naskytla příležitost jít se podívat do kaplické pekárny nesoucí název Chleba se solí, neváhali jsme a ihned jsme ji využili. Tato pekárna je totiž v mnoha směrech naprosto unikátní. Hned u vstupu jsme byli ohromení tím, že jsme díky otevřenému prostoru mohli na vlastní oči sledovat, jak se válí těsto na rohlíky a následně vkládá do pece. Kde to uvidíte? 🙂 Pan majitel nás každého přivítal krajícem chleba, na který nám vlastnoručně nastrouhal sůl až ze samotného Salzburgu. Po milém přivítání jsme se hned vrhli do práce - váleli jsme těsto na vlastní rohlíky, které jsme poté vkládali ihned do pece, abychom si je mohli na konci exkurze odnést s sebou. Z úžasu jsme nevycházeli ani poté, co jsme se dostali do zadní části pekárny, kde jsme si společně namleli vlastní mouku a zkusili si, jak těžkou práci pekaři mají. Ono totiž uzvednout několika kilovou lopatu s připravenými bochníky chleba není jen tak. Pan majitel nám ochotně vysvětlil postupy, které v pekárně praktikují. Snaží se, aby jejich pečivo bylo jen z těch nejzákladnějších surovin (mouka a voda) bez žádných přídatných látek. Z toho také plyne název pekárny - Chleba se solí. Rohlíky byly opravdu prvotřídní - okouzlily nás nejen vzhledem, ale také chutí. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu majiteli a veškerému personálu pekárny za tuto jedinečnou příležitost, moc se nám zde líbilo 🙂.

Třeba se mezi námi zrodí nějaký budoucí pekař/pekařka?


Za žáky školy, Mgr. Daniela Vávrová


CHLEBA SE SOLÍ - NAVŠTĚVA PEKÁRNY
CHLEBA SE SOLÍ - NAVŠTĚVA PEKÁRNY
CHLEBA SE SOLÍ - NAVŠTĚVA PEKÁRNY