Výchovné poradenství


ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Výchovná poradkyně: Mgr. Anna Sobolová

 Konzultační hodiny:

 Pro rodiče: úterý  10:00 – 10:45 hodin

 Schůzku si můžete předběžně domluvit na tel. čísle: 380 313 336 nebo 728 991 695,  

 případně přes email: info@zsomlenicka.cz

 Pro žáky: pondělí až pátek 7:40 - 7:55 hodinDůležité adresy