Třídní schůzky a konzultační týdenKONZULTAČNÍ TÝDEN 


OD 15.4. - DO 19.4.2024 s tím, že rodiče budou o prospěchu informováni v žákovské knížce, případně si dle potřeby domluví termín osobní schůzky, nebo je možné provést konzultaci telefonicky, pokud není potřeba řešit některé studijní a výchovné záležitosti osobně.


KONZULTAČNÍ TÝDEN 

OD 4. 12. - DO 8.12. 2023 

Rodiče budou o prospěchu za první čtvrtletí informováni přes žákovskou knížku. Dle potřeby  si domluvte termín osobní schůzky s třídní učitelkou. Je možné provést konzultaci telefonicky. 
konzultační týden 2023