Školská rada


Složení školské rady


Školská rada pracuje ve složení:

  • za pedagogy školy, školského zařízení: Ivana Šišková

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jana Janíčková

  • za zřizovatele školy, školského zařízení: Ing. Jitka Svobodová