Pedagogický sbor


Pro zabezpečení výuky podle platných vzdělávacích programů je v organizaci zaměstnáno celkem 9 pedagogických pracovníků, 5 zaměstnanců na plný úvazek a ředitelka školy, která má sníženou vyučovací povinnost a 3 zaměstnanci mají částečný úvazek.


S dokončeným magisterským studiem je 5 pedagogických pracovníků. Z toho 4 pedagogové v oboru speciální pedagika, 1 pedagogický pracovník má dostudované bakalářské studium speciální pedagogiky na vysoké škole a bude pokračovat v magisterské studiu, 1 asistent pedagoga má středoškolské vzdělání a kvalifikaci v oboru asistent pedagoga s dlouholetou praxí a zároveň vykonává funkci vychovatelky školní družiny. Nově byla přijata asistentka pedagoga  bez kvalifikace na dobu nezbytně nutnou.

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že kolektiv učitelů zabezpečujících přímou pedagogickou činnost splňuje kvalifikační předpoklady.


Pozitivní přístup a odborná připravenost pedagogických pracovníků je předpokladem pro další rozvíjení pedagogických dovedností. Pedagogové se zapojují do DVVP a osvojují si nové metody a postupy v oboru speciální pedagogiky.Ve škole je velmi dobrá týmová spolupráce a dobré kolegiální vztahy. V souladu s organizačním řádem školy je na škole:


Mgr. Gabriela Schicková  - ředitelka školy


Mgr. Ludmila Šímová - koordinátor školních vzdělávacích programů


Mgr. Anna Sobolová - výchovný poradce 


Mgr. Daniela Vávrová - metodik prevence rizikového chování


Mgr. Ivan Hájek - koordinátor enviromentální výchovy


Bc. Tereza Přádová, DiS. - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologiíSložení pedagogického sboru:


Ředitelka školy:

Mgr. Gabriela Schicková


Učitelé:

Mgr. Ludmila Šímová (I. třída)

Bc. Tereza Přádová, DiS. (II. třída)

Mgr. Jindřiška Matysová (III. třída)

Mgr. Daniela Vávrová (IV. třída)

Mgr. Anna Sobolová (V. třída)

Mgr. Ivan Hájek


Asistenti pedagoga:

Ivana Šišková

Veronika Sihlovcová