Charakteristika školy


MOTTO:

"Vzdělání by měly být vědomosti, které člověk vědomě chce, baví jej a váží si jich. Vědomosti, z kterých dokáže těžit a rozvíjet sebe i okolí. Vzdělání by neměly být slova k uspokojení učitelů a řádu, z kterého většinu zapomene, nebo se učíme proti své vůli a jediné co nám je útěchou je dobrá známka a pochvala, že jsme dokázali splnit kritéria."

Jaroslav DušekZákladním právem každého dítěte kdekoliv na světě je právo na vzdělání. Každé dítě vyniká jinými schopnostmi, dovednostmi, zájmy a potřebami. Ne všechny děti jsou však schopny svým potřebám čelit bez obtíží.Tyto obtíže se pak zákonitě projeví v procesu pro děti nejčastějším, a to v procesu učení.


Zaměření školy


Výuka žáků


 • se zdravotním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • vzdělávací programy: 

                        

                              ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením- ,, Cesta za poznáním"

                              ŠVP pro základní vzdělávání ,, Společně všechno zvládneme"

                           


Nabídka naší školy


 • speciální vyučovací metody a formy práce
 • tým speciálních pedagogů, kteří rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků
 • každé dítě se stává úspěšným v rámci svých možností
 • individuální přístup
 • nízké počty žáků ve třídě
 • moderní vybavení školy
 • využití informačních a komunikačních technologií ve výuce
 • informovanost rodičů, možnost návštěvy školy
 • projektové vyučování a projektové dny
 • spolupráce s okolními školami
 • školní družina pro žáky 1. stupně


Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách, a bylo jim doporučeno, aby se jejich dítě vzdělávalo podle § 16 odst. 9 školského zákona.


Zákonným zástupcům žáků budou poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na naší paragrafové škole, s možností pokračujícího studia navazujícího na typ naší školy, s možností se vyučit v oboru.  Přijít a prohlédnout si školu mohou společně se svými dětmi.


Vybavenost školy


 • interaktivní tabule v každé třídě
 • výukové programy pro 1. i 2. stupeň, interaktivní učebnice, pomůcky (Albi tužky)
 • počítače s připojením na internet, tablety a notebooky, ipady na procvičování učiva  v každé třídě
 • učebna výtvarné výchovy a keramiky ( keramická pec)
 • cvičná školní kuchyně
 • školní pozemky
 • didaktické pomůcky usnadňující výuku
 • netradiční pomůcky na tělesnou výchovu
 • relaxační, multifunkční místnost

Spolupráce s ostatními institucemi


 • Policie ČR - přednášky
 • Městská policie Kaplice- přednášky
 • Krajská dopravní policie České Budějovice
 • Depo Kaplice
 • Městský úřad Kaplice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • Městská knihovna Kaplice
 • Speciálně pedagogické centrum České Budějovice, Strakonice
 • Pedagogicko- psychologická poradna Český Krumlov, České Budějovice
 • Spirála Český Krumlov
 • Engel Kaplice
 • Charita Kaplice