Archív do roku 2023


 1. leden 2024


PFKO (2)


besídka, jarmark


ŠKOLNÍ FACEBOOK

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o založení facebookového profilu: Základní škola, Kaplice, Omlenická 436. Na této stránce naleznete aktuální informace o dění v naší škole, fotografie z akcí, připravované události apod. Budeme rádi, pokud naši stránku navštívíte, případně budete sdílet dál.


odkaz: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552849425440AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STÁVCE

DNE 27.11. 2023 BUDE ŠKOLA UZAVŘENA Z DŮVODU STÁVKY. TAKTÉŽ V ZŠ ŠKOLNÍ, KAM DĚTI DOCHÁZEJÍ NA OBĚDY. OBĚDY BUDOU ODHLÁŠENY HROMADNĚ.

   

V Kaplici 22. 11. 2023INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

stanoviska naší školy k plánované stávce vydám zítra 22.11. 2023 nejen na stránkách školy, ale také prostřednictvím třídních učitelů.

                                                                                                                       Mgr. Gariela Schicková, ředitelka

logo_stavky


TERAPEUT V NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče,

díky spolupráci s MAP Pomalší, se nám podařilo získat terapeutku pro naše žáky s možností individuálních konzultací, a to maximálně 2 krát měsíčně a bezplatně. Jednotlivé konzultace budou prohíhat dle potřeb žáků, na jejich žádost, se svolením rodičů. Vše je na bázi  dobrovolnosti. Takže pokud Vaše dítě cítí potřebu si popovídat, či si s nějakým problémem neví rady, je možno této terapeutické konzultace využít. Více informací napíši do souhlasů rodičů.                                 


                                                                            Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka


ŘEDITELSKÉ VOLNO A PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás upozornili, že ve středu 25. 10. 2023 mají žáci ředitelské volno, z důvodu školení pedagogických pracovníku školy. Dále mají žáci ve čtvrtek a v pátek (26.-27. 10.) podzimní prázdniny. 


PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

ráda bych Vám poděkovala jménem svým a jménem všech pedagogů za spolupráci ve školním roce 2022/2023.

Děkuji za účast na zahradní slavnosti, která se stane novou tradicí pro setkávání rodičů, žáků, pedagogů a vedení školy v přátelské a neformální atmosféře.

Přeji poklidné léto a sejdeme se 4. září v 8:00 - 8:45.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ŠKOLNÍ JÍDELNA

V posledním týdnu školního roku 26.6 - 30.6. 2023 nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy z důvodu finančního vyrovnání.zahradní slavnostOznámení o přerušení dodávky elektrické energie!

Vážení rodiče,

dle sdělení společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, si Vás dovoluji informovat, že v pondělí 12.6. 2023 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v celém objektu školy, a to  v době od 11:30 do 14:00 hodin.

Z tohoto důvodu bude pořádaný "Myslivecký den" mimo školu s návratem a koncem vyučování ve 13: 30. Provoz školní družiny je zajištěn jako při běžné výuce.

Také bude v tento den přerušena činnost školní jídelnyChráněné bydlení

chráněné bydlení 1


dětský den 2023


Scan2023-03-14_215525
Měsíc vzdělávání program

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti pedagogického sboru a žáků, vyhlašuji ředitelské volno od úterý 3. 1. 2023 do pátku 6.1. 2023.

I nadále platí, pokud má vaše dítě respirační onemocnění (rýma, kašel, teploty), aby do školy přišlo po úplném vyléčení. Chráníte tak zdraví nejen ostatních žáků, ale hlavně pedagogů. Děkuji za pochopení.

Obědy jsou odhlášeny hromadně pro celou školu. 

Za celý pedagogický sbor přeji do nového roku 2023 hlavně zdraví a duševní pohodu.


                                                Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka
PF 2023


SESTŘIH Z VÁNOČNÍ BESÍDKYScan2022-12-02_21475017. 11. 2022 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a mezinárodní den studenstva (1939, 1989)

18. 11. 2022 Ředitelské volno


Podzimní prázdniny 26. 10., 27. 10. 2022

28. 10. 2022 - Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa


máme rádi zvířataVážení rodiče, 

nastalo období velké nemocnosti nejen žáků, ale i pedagogů, proto buďme ohleduplní, a pokud je Vaše dítě nemocné, nechte ho prosím doma do úplného vyléčení. Je nám pak velmi nepříjemné děti posílat ze školy domů a komplikujeme si to navzájem.


Děkuji za pochopení, Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka

2.10.2022


Vážení rodiče, 

za celý učitelský sbor Vám a Vašim dětem přeji klidné prázdniny a uvidíme se 1. září.

                                                                           

                                                                               Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školyDětský denDen vody

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO!

Od 1. 5. 2022 dochází ke zvýšení ceny oběda a to z důvodu navýšení cen potravin o 4 Kč.

U žáků 7-10 let bude stát oběd 27 Kč, u žáků 11 – 14 let 29 Kč, u žáků 15 a více let 31 Kč.

Zálohy na stravné budou činit 620 Kč/měsíc. Případné dotazy směřujte k paní Zárubové, vedoucí školní jídelny ZŠ Školní Kaplice, mob. 602 758 876. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na webových stránkách školy ZŠ Školní, Kaplice.velikonční denZápis ZŠ Omlenická, 2022, POzvánka


Výtvarná soutěž


Jarní procházka

Vážení rodiče, 

MŠMT vydalo INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022.


priloha_1013363328_1_INFORMACE KE ZMĚNÁM MO MZD S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022


Vážení rodiče, 

MŠMT informuje, že v neděli 6. 2. 2022 bude ve Sbírce zákonů publikován zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19. Tento zákon bude účinný od pondělí 7. 2. 2022 


Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem:

Ředitel školy může vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole v takové míře, že důsledkem toho není možné zabezpečit prezenční vzdělávání ve škole v souladu se školským zákonem.


Podmínky pro vyhlášení mimořádného ředitelského volna:

Ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit pouze, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona (tedy vzdělávání distančním způsobem zavedené v této době v návaznosti na uzavření školy rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebo v návaznosti na karanténu většiny třídy).


Informace k mimořádnému volnu a přechodu na distanční výuku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MŠMT VYDÁVÁ INFORMACE O ZMĚNÁCH V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3.1. 2022

priloha_982600070_1_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022


INFORMACE PRO RODIČE K PREVENTIVNÍMU TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD LEDNA 2022

priloha_982674953_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4

Ochutnávka z vánoční besídky

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy, 

ráda bych Vám svým jménem a jménem všech pedagogů popřála klidné svátky a do Nového roku hlavně zdraví. V rámci školy si přejme zvládnutí druhé poloviny školního roku bez větších problémů.


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 20.12. až středu 22.12.2021 z důvodu nepříznivé epidemické situace ředitelské volno. Poslední den školního vyučování před vánočními prázdninami bude pátek 17.12.2021. Výuka bude končit ve 12:35. 


Srdečně zveme rodiče a širší veřejnost na ŠKOLNÍ JARMARK, který se uskuteční na základě dodržení hygienických opatření.

jarmarkTESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

Vážení rodiče, 

i nadále se budeme ve škole testovat, dle předchozích pravidel, a to 22. 11. a 29.11. 2021.
KDO O ČEM ROZHODUJE


POZITIVNÍ ŽÁK VE ŠKOLE!!!

Vážení rodiče,

v Pá 5.11. nám byl ohlášen jeden pozitivní žák, tudíž šly do karantény vytrasované děti, a to až do 16.11., pokud nepodstoupí hygienou nařízený PCR test.  Rodiče dětí, nebo zástupci si mohou během zítřka, tedy v Út a ve St vyzvednout potřebné materiály k distanční výuce, pokud možno v dopoledních hodinách. Třídní učitelé jsou Vám k dispozici s jakýmikoliv dotazy na telefonu, taktéž ředitelka školy.


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálnímu stavu, se budou děti testovat dvakrát po sobě, a to ve dnech 8. a 15. 11. 2021


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OD 1.11. 2021

MŠMT informuje o změnách v provozu škol k 1. 11. 2021 a to:

Žáci, kteří sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni nemusí nosit ochranný prostředek, ale ve společných prostorech (jídelna, šatna, chodba) je povinnost nosit ochranný prostředek, stanovený v daném opatření (chirurgická rouška).

Výjimka je při hodinách TV a HV, kde tato povinnost není, ani pro pedagogy.

!!! PROSÍM RODIČE, ABY SVÝM DĚTEM DALI ALESPOŇ JEDNU ROUŠKU DO TAŠKY NAVÍC!!!


priloha_961477154_0_Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final (1)VÝUKA V PŘÍŠTÍM  TÝDNU 

Vážení rodiče, 

náš zřizovatel, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje vydal pouze doporučení pro ředitele škol, aby v případě nutnosti vydali na Po 26. 10 a Út 27. 10. ředitelské volno.

Vzhledem k tomu, že máme zajištěnou stravu a povinné plavání žáků III. třídy, není důvod školu v těchto dnech uzavřít.

Jelikož jsme z loňského školního roku "vycvičeni" reagovat na změny, a různá rychle vydaná nařízení, budeme do posledního dne ve střehu. Neprodleně Vás budeme informovat o případných změnách.

Děkuji za spolupráci a pochopení.


                                                                      Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka
DŮLEŽITÉ!!!


VZHLEDEM K TOMU, ŽE V ZŠ ŠKOLNÍ BYL POTVRZEN COVID NA 2. STUPNI, BUDE STRAVOVÁNÍ NAŠICH ŽÁKŮ PROBÍHAT POUZE V JEDNOM ČASE, A TO PO SKONČENÍ VÝUKY VE 12:35 . TOTO OPATŘENÍ PLATÍ OD 27. 9. DO 8. 10. 2021.STRAVOVÁNÍ V ZŠ ŠKOLNÍ

Vážení rodiče,

od příštího týdne tedy od pondělí 20. 9. se opět vracíme ke starým časům stravování, tedy po vyučování, a to ve 12:35 odchází první skupina a druhá skupina odchází ve 13:35.DŮLEŽITÉ!!!!

Vážení rodiče, 

od 13. 9. je přerušeno testování žáků. V případě změny, Vás budeme včas informovat.


ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Ve středu 1. 9. bude konec vyučování v 8:45 (školní družina nebude).

Ve čtvrtek 2. 9. bude konec vyučování v 11:40 (možnost školní družiny). 

V pátek 3. 9. konec vyučování 11: 40 (možnost školní družiny).

Děti přihlášené ke školnímu stravování, budou odcházet po vyučování na oběd.


V pondělí 6. 9. bude konec vyučování již podle rozvrhu každé třídy.


KONZULTAČNÍ TÝDEN – se koná od 13. – 17. 9. 2021.

Účast rodičů nutná. Termín si domluvte telefonicky nebo osobně s třídním učitelem. Kontakt na třídního učitele i na školu budou mít děti v žákovské knížce.

Žáci musí mít z bezpečnostních a hygienických důvodů vhodnou obuv na přezutí (pantofle, bačkory, boty s bílou podrážkou do tělocvičny). Sáček s TV úborem.

Škola je pro žáky denně otevřena v 7:40, žáci jsou povinni být ve škole deset minut před začátkem vyučování v 7:50.

V případě školního úrazu nebo náhlé nevolnosti bude váš syn, dcera  v doprovodu pracovníka školy ošetřen(a) ve středisku zdravotní péče. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

Všichni žáci budou testováni první den školy, tedy ve středu 1.9., dále 6. 9., 9.9.


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM


Vážení rodiče,

byl to velmi náročný školní rok, ale troufám si říci, že jste ho zvládli Vy rodiče, společně s dětmi, ale také pedagogové naší školy.

Teď už nám Všem přeji, pokud možno dostatek odpočinku, a doufám, že se v září sejdeme v plném zdraví.

V případě jakýchkoli dotazů se mě neváhejte kontaktovat. 


Krásné prázdniny!

                                               Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka


 


provoz školy 21. 6. - 25. 6.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. 6. 2021


https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-146-finaldocx.pdf


ZMĚNY V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ NAŠÍ ŠKOLY


MŠMT informuje o tom, že od pondělí 3. 5. 2021 budou všichni žáci a pedagogové testováni pouze jedenkrát týdně a to každé pondělí.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ V RÁMCI POVINNÉHO TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

odkaz najdete na našich webových stránkách pod složkou GDPR.


ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL POMALŠÍ


Strategie rozvoje Pomalší žádá o vyplnění dotazníku k tématům místní turistika, kultura, životní prostředí apod.

dotazník: https://dotazniky.dataseek.eu/index.php/688337


CHIRURGICKÉ ROUŠKY Z JIHOČESKÉHO KRAJE


Vážení rodiče,

dnes 14. 4. 2021 obdržela naše škola chirurgické jednorázové roušky, které byly rozdány do tříd. Každá třída má k dispozici určitý počet kusů, který třídní učitlka vydá každému dítěti v případě potřeby nové roušky.


Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školy

NÁVRAT DO NAŠÍ ŠKOLY V PONDĚLÍ 12. 4. 2021


Vážení rodiče,

děti naší školy usednou do lavic v pondělí  12. 4. 2021. Podmínkou pro účast na vzdělání ve škole bude negativní antigenní test a žádné příznaky infekčního onemocnění (u dětí alergiků je pochopitelné, že jisté příznaky mít budou).

Samotest bude prováděn v kmenové třídě za dohledu třídní učitelky, která děti seznámí se samotným testováním, pomocí instruktážního videa (viz. nahoře).

Testování bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvtek. Pokud některé z dětí dorazí do školy jakýkoli jiný den (z důvodu např. návštěvy lékaře apod.), bude testování provedeno v den příchodu dítěte do školy.

Nabízíme rodičům možnost být přítomen u prvního testování svých dětí, případně si může rodič své dítě dle instrukcí natestovat ve vestibulu budovy školy a DDM.

V pondělí proběhnou třídnické hodiny. Vyučování bude končit ve 12:35.

V úterý bude zahájena výuka podle rozvrhu.

Obědy ve ŠJ jsou samozřejmě zajištěny, taktéž naše školní družina.

Pokud máte zájem zjistit více informací o testování, přikládám k náhledu manuál jedné třídy.

Manuál testování

Jako ředitelka a statutární orgán orgánu veřejné moc jsem povinna se řídit aktuálními opatřeními. Pokud jako zákonný zástupce nesouhlasíte s nařízeným postupem, obraťte se na orgány státní správy nebo soustavu soudů.


Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školyNÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL V PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s návratem dětí do škol. Na naši školu se vztahují pravidla stanovená MŠMT pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Návrat dětí do škol

Odkaz ze stránek MŠMT:

FAQ k první fázi návratu do škol, MŠMT ČR (msmt.cz)


VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY jsou ve čtvrtek 1. dubna. Velký pátek je 2. dubna a Velikonoční pondělí 5. dubna.


Vyzvedávání materiálů pro distanční výuku proběhne v Út a St (6. a 7. dubna).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 22. 3. -  DO 28. 3. 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


CELÉ ZNĚNÍ K PROVOZU ŠKOL NÍŽE.

priloha_885760181_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021 ver. final (1)"KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ"


Svátek jara se nám kvapem blíží. Tradiční Velikonoce si ani letos neužijeme. Děti naší školy však v přestihu vytvořily s paní učitelkou Halabrínovou krásné keramické výrobky, které si děti příští týden odnesou s materiály na distanční výuku, pokud bude i nadále pokračovat. Součástí keramiky je pytlíček s osivem a návodem, jak si vypěstovat trochu té zeleně doma. Od nás jako učitelek dostanete malou sladkost a omalovánku. :-)


Naše milé děti, myslíme na vás. Těšíme se na brzké shledání.
Vaše paní učitelky.
obr3
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. 2. 2021 DO 21. 3. 2021


Vážení rodiče, vše se mění závratnou rychlostí a jsou tu nová nařízení, která se nás týkají. MŠMT informuje o přijetí krizových opatření, kdy se zakazuje osobní přítomnost žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinná distanční výuka bude probíhat jako doposud.

První týden od 1. 3. si rodiče, případně žáci vyzvednou potřebné materiály v Út 2. 3. nebo nejpozději ve St 3.3. od 8:00 - do 12:00. Další dva týdny si vyzvednete potřebné materiály vždy v Po nebo v Út, dle předchozích zvyklostí. Materiály budou rovněž vyvěšeny na webových stránkách školy ke stažení.


Novinkou budou potřebné formuláře, které vám vydáme. Zde bude vypsán důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště (důvod - vyzvednutí materiálů k distanční výuce).


https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf


Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školy


priloha_878083418_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final


https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemua668b7fb-ed6e-4451-94a7-edc24620c849


INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ


Vážení rodiče, MŠMT informuje o mimořádném opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví, s účinností od 25. února 2021 od 00.00 do odvolání o nošení respirátorů nebo obdobných prostředků (např. FFP2), zdravotnické obličejové masky nebo obdobných  prostředků.


TENTO ZÁKAZ SE VŠAK NETÝKÁ NAŠÍ ŠKOLY ZŘÍZENÉ PODLE § 16. ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA.


Tato výjimka se však nevztahuje na pedagogické pracovníky, kteří jsou povinni výše uvedené ochranné pomůcky nosit, včetně možnosti nošení ochranného štítu za podmínky že dodrží vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.


respirátory
INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY OD 15. - 28. 2. 2021


Vážení rodiče, vláda prodlužuje nouzový stav do 28.2. 2021 a i nadále se na základě rozhodnutí MŠMT způsob vzdělávání i provoz školy nemění.

22.2.2021 pokračujeme v nastaveném režimu prezenční výuky.Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školy


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 2. - 14. 2.  2021


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT zůstává naše škola i nadále normálně v provozu. Stejně tak školní družina bude fungovat bez omezení a stravování bude pro žáky rovněž zajištěno.


29. ledna budou mít děti jednodenní pololetní prázdniny. Do lavic se vrátí v pondělí 1. února.


Mgr. Gabriela SchickováVýtah informací viz. příloha níže.


Provoz speciálních škol


  • Je povolena osobní přítomnost:  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

  • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin pro prezenčně vzdělávané žáky.INFORMACE PRO RODIČE


Od 1.1. 2021 dochází ke změně ve funkci ředitelky školy z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Zastupující ředitelkou po dobu mé nepřítomnosti bude Mgr. Gabriela Schicková- tel: 776 568 979 nebo 380 313 336.

Všem rodičům tímto děkuji za příjemnou spolupráci. 

 

Mgr. et Bc. Libuše Pařízková

OD 18. 11. ŠKOLA OTEVŘENA


Vážení rodiče, od středy 18. 11. bude naše škola opět otevřena a žáci se tak vrátí k prezenční formě výuky. Ta bude probíhat klasicky dle rozvrhu.


Roušky ve škole žáci mít nemusí, avšak tato povinnost zůstává ve školní jídelně. Obědy budou žákům od středy 18. 11. hromadně přihlášeny v ZŠ Školní Kaplice.


Školní družina bude taktéž fungovat bez omezení.


Vypracované materiály z týdne od 9.11 do 13.11. prosíme, aby žáci přinesli ve středu 18.11.


Zvýšená hygienická opatření zůstávají i nadále v platnosti.

  • Rodiče a ostatní návštěvníci školy mají povinnost v budově školy používat roušku.

  • Pokud Vaše dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), zvažte prosím jeho přítomnost ve škole. Jestliže nějaký člen Vaší rodiny onemocní nemocí Covid-19, dítě do školy neposílejte a tuto skutečnost nahlaste škole.

  • V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole žádáme rodiče, aby si po domluvě s třídním učitelem vyzvedávali zadání pro domácí přípravu.

Mgr.et Bc. Libuše PařízkováUZAVŘENÍ ŠKOLY OD 2.11. A DISTANČNÍ VÝUKA

30.10.2020


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 30.11. s lítostí oznamujeme, že od pondělí 2.11. dochází k uzavření speciálních škol, tudíž i naší školy.