Akce školy


SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


ZÁŘÍ

 • 4. 9. 2023 Pedagogická rada
 • 8. 9. 2023 Pekárna Chleba se solí - exkurze I., II., třída
 • 12. 9. 2023 Kambodža - promítání v kině Kaplice
 • 15. 9. 2023 Pekárna Chleba se solí - exkurze III. třída
 • 19.9. 2023 Projekt "Vyčisti les" - žáci prvního stupně
 • 21. 9. 2023 Projekt "Vyčisti les" - žáci druhého stupně
 • 22. 9. 2023 Pekárna Chleba se solí - exkurze IV. třída


ŘÍJEN

 • 10. 10. 2023 Burza škol, Český Krumlov - 7., 8., 9. ročník
 • 13. 10. 2023 Pekárna Chleba se solí - exkurze V. třída
 • 17. 10. 2023 SVP Spirála ČK - žáci V. třídy
 • 23. 10. 2023 Partners - Finanční gramotnost
 • 24. 10. 2023 Výroba jablečného moštu - Vendy Bílková
 • 25. 10. 2023 Školení pedagogů - Digitální kompetence


LISTOPAD

 • 3.11.2023 Vzdělání a řemeslo České Budějovice (8.,9. třída)
 • 20.11. 2023 SVP Spirála ČK - V. třída, kolektiv
 • 20.11.2023 Bubnovačka - Dětství bez násilí
 • 22. 11.2023 Občanská gramotnost
 • 23.11.2023 On-line bezpečnost 
 • 28.11.2023 Leťme vysoko - interaktivní výstava, výstaviště ČB 2. stupeň
 • 30.11.2023 Leťme vysoko - interaktivní výstava, výstaviště ČB III. třída


PROSINEC

 • 6. 12. 2023 Návštěva knihovny 1. stupeň
 • 7. 12. 2023 Návštěva knihovny 2. stupeň
 • 7. 12. 2023 Logopedie pro vybrané žáky
 • 18. - 19. 12. 2023 Vánoční Jarmark
 • 19. 12. 2023 Vánoční besídka


LEDEN

 • 22. 1. 2024 SVP Spirála ČK - IV. třída, kolektiv
 • 23 .1. 2023 SVP Spirála ČK - V. třída, kolektiv
 • 29. 1. 2024 Masopust - pečení koblížků III. třída


ÚNOR

 • 6. 2. 2024 SVP Spirála ČK - individuální pohovory
 • 8. 2. 2024 Logopedie pro vybrané žáky
 • 20. 2. 2024 SVP Spirála ČK - V. třída, kolektiv
 • Výstava v Kap café Kaplice ( postupně celá škola)
 • 15. 2. 2024 Anonymní alkoholici 2. stupeň - beseda
 • 22. 2. 2024 Masopust , 1. a 2. stupeň


BŘEZEN

 • 19. 3. 2024 Návštěva Depa 1. stupeň
 • 20. 3. 2024 Návštěva Depa 2. stupeň
 • 21. - 22. 3. 2024 Noc s Andersenem I. - III. třída, přespávání ve škole
 • 21. 3. 2024 Logopedie pro vybrané žáky
 • 27. 3. 2024 Jarní putování za pomlázkou, projektový den
 • 27.3. 2024 Návštěva zahradnictví Mostky a rybárny - tradice a řemeslo, projektový den


DUBEN

 • 9. 4. 2024 HOKUS, POKUS,  - fyzikální pokus, celá škola, projektové vyučování, ICM Český Krumlov
 • 11. 4. 2024 Logopedie pro vybrané žáky
 • 11. 4. 2024 DEN ZEMĚ, setkání s rodiči, projektový den, celá škola
 • 12. 4. 2024 Den otevřených dveří
 • 12.4. 2024 Zápis do 1. třídy
 • 24. 4.2024 Energetická gramotnost pro 2.st.
 • 26. 4. 2024 Povídání  s městským strážníkem, prevence, celá škola


KVĚTEN

 • 7. 5. 2024 SVP Spirála ČK - V. třída, kolektiv III. třída
 • 9. 5. 2024 Logopedie pro vybrané žáky
 • 9. 5. 2024 Návštěva místního hasičkého sboru, 1. i 2. stupeň
 • 10. 5. 2024 Focení, celá škola
 • 15. 5. 2024 Atletický den 
 • 20. - 21. 2024 Kaplické hrátky pořádané DDM Kaplice, účast celé školy
 • 31. 5. 2024 den dětí 2. stupeň

ČERVEN

 • 6.6.2024 Logopedie pro vybrané žáky
 • 12. 6. 2024 Vzpoura úrazům - prevence 1. a 2. stupeň
 • 13. 6. 2024 - Výlet 1. stupeň, ZOO Borovany, Safari resort Hluboká u Borovan
 • 18. 6. 2024 - Výlet do Prahy, 2. stupeň
 • 21. 6. Ocenění žáků výtvarné soutěže, Hasiči ČK
 • 25. 6. 2024 Zahradní slavnost, rozločení s vycházejícími žáky
 • 28. 6. 2024 Vysvědčení