OBČANSKÁ GRAMOTNOST

24.11.2023

Jedním ze základních občanských práv každého občana České republiky je volební právo. Volební právo znamená právo účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a institucí. Celá problematika volebního práva je poměrně komplikovaná, proto jsme byli rádi, že jsme u nás ve škole mohli přivítat pana Čermáka z Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Ten dětem vysvětlil základní pojmy týkající se občanské gramotnosti- kdo to je občan, jaké máme státní symboly atd. Po úvodním zasazení do problematiky se žáci rozdělili do skupin, ve kterých bylo jejich úkolem pokusit se dát dohromady názvy jednotlivých ministerstev. Po společném zhodnocení přišla na řadu soutěž Riskuj. Pravidla byla podobná jako v originální soutěži. Žáci si ve skupinách vybírali témata a k nim příslušnou částku. Odpovídali na všelijaké otázky týkající se politické scény naší republiky. Jelikož jedním ze stěžejních témat programu byly volby, žáci si vyzkoušeli, jak to u takových voleb chodí. Dostali hlasovací lístky, na které měli napsat jméno nejoblíbenějšího pedagoga školy. Samozřejmě byla dodržena všechna pravidla jako u standardních voleb - anonymita, právo se svobodně rozhodnout atd. Věříme, že díky tomuto programu se žáci nyní lépe orientují v oblasti občanských práv. Jsou to právě oni, kdo se bude výrazně podílet na budoucnosti našeho státu. Tímto děkujeme panu Čermákovi za velice poučný program, který žákům přinesl velké množství nových informací.   


Za žáky 2. stupně, Mgr. Daniela Vávrová
STROMY, JEJICH LISTY, PLODY A QR KÓDY - HERBÁŘ II. TŘÍDY

22.11.2023

Během celého listopadu jsme se věnovali výrobě herbáře. Letos jsme vyrobili plakáty s názvem stromu a přilepili jsme k němu vylisované listy a usušené plody. Protože máme rádi digitální technologie,  rozhodli jsme se, že natočíme informační videa k jednotlivým stromům. Proto jsme se vrhli do terénu, našli správné stomy a o každém z nich jsme natočili video. Díky videu se naši spolužáci mohou dozvědět několik zajímavých informací o daném stromě navíc a i my sami jsme se díky tomu spoustu věcí dozvěděli. Naše paní učitelka nám pomohla vygenerovat QR kódy s odkazy na videa. Kódy jsme vytiskli, vystříhali a nalepili na plakáty jednotlivých stromů. Celé naše dílo jsme umístili do chodby školy i s návodem, jak QR kódy načíst, aby si herbář mohli užít i ostatní.


Pro představu přikládáme i odkaz na informační video o jednom ze stromů :) 


https://youtu.be/1RF2wnIXrUU

Nadšení a hrdí žáci II. třídy 
BUBNOVAČKA

20.11.2023

V pondělí 20. listopadu se naši žáci zúčastnili tzv. Bubnovačky. Bubnovačka je celostátní akce, kterou zprostředkovává centrum LOCIKA. Akce upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím v rodinách.

Žáci ZŠ Omlenická
SVP SPIRÁLA

20.11.2023

Skoro konec listopadu, konkrétně 20. listopadový den přinesl s sebou další návštěvu SVP Spirála a jeho lektorů. I tentokrát aktivity směřovaly k lepšímu poznání silnějších i slabších stránek spolužáků v uvolněné a přátelské atmosféře. Připravuje se tak "půda" pro postup do (dnes tak nadužívaného slova) vyššího levelu.Tím myslíme kooperaci, buzení pocitu sounáležitosti, prostě a jasně: pohodového BYTÍ POSPOLU. Blíží se advent a stojí za to si připomenout, že jsme tvorové společenští.A tak, jako si bereme, můžeme zkusit i dáva... .Hodně radosti a veselosti :)


Za V. třídu zapsala Mgr. Anna Sobolová
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO

3.11.2023

V pátek 3.11. jsme se vydali do prostor budějovického výstaviště na akci Vzdělání a řemeslo. Na obrovské ploše se prezentovaly střední školy a učiliště z celého kraje. Jejich zástupci ochotně zodpovídali naše dotazy ohledně oborů, ubytování i praxí. Něco si žáci mohli zažít doslova na vlastní kůži - např. správně manipulovat s hadem či rybářským prutem v simulaci. Došlo i na sportovní vyžití a získání nové inspirace, kam se třeba také vydat po ZŠ. Díky za možnost účastnit se.

Za 8. a 9.tř. zapsala Mgr. Anna Sobolová
  Novější
Starší  

Nahoru