KONZULTAČNÍ TÝDEN PRO RODIČE- 1. POLOLETÍ

8.1.2020

konzult. týden 20-24.1INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

8.1.2020

vých. poradSPIRÁLA ČK-TŘÍDNÍ KOLEKTIV

10.1.2020

Ve čtvrtek 9. ledna zavítali do II. třídy pracovnice SVP Spirála Český Krumlov. Setkání se neslo v duchu vzájemného poznávání. Děti se o svých spolužácích dozvěděly mnoho zajímavých informací, zahrály si různorodé hry podporující dobré vztahy v kolektivu. Zamýšlely se nad svými silnými stránkami, které poté ztvárnily na papírové tričko. Děkujeme pracovnicím za příjemné dopoledne a  budeme se těšit na další setkání. Mgr. Daniela Vávrová
TŘI KRÁLOVÉ

6.1.2020

V pondělí 6. 1. slaví svátek Tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar, a tak jsme se na jejich příchod šli v dopoledních hodinách podívat na kaplické náměstí. Nejprve nám pan starosta Talíř řekl něco o tom, kdo to Tři králové byli a jaký je význam jejich jmen. Poté jsme společně sfoukli velký vánoční stromeček na náměstí, čímž jsme oficiálně ukončili vánoční  čas.

Za doprovodu velblouda a koně pak přišli Kašpar, Melichar a Baltazar. Zazpívali nám společně  píseň a předali přinesené dary. Na závěr jsme si mohli nakrmit zvířátka.
PF 2020

19.12.2019

PF 2020  Novější
Starší  

Nahoru