SPORTOVNÍ DEN- ROZHÝBEJME ŠKOLU

11.9.2020

Ve středu 9. září  jsme měli krásný sportovní den zaměřený na chůzi. Vydali jsme se na trasu dlouhou cca 6km, která vedla krásnou přírodou okolí města Kaplice. Během chůze jsme na jednotlivých stanovištích plnili jednotlivé úkoly zaměřené na přírodu a sport.  Byl to nádherný sportovní den plný sluníčka.
INFORMACE PRO RODIČE

7.9.2020

V případě, že žák při příchodu do školy jeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), bude izolován od ostatních ve speciální místnosti, bude mu poskytnuta rouška, zajištěn dohled dospělé osoby a rodiče budou telefonicky informováni, aby si žáka ve škole bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
VÍTÁME NAŠE ŠKOLÁKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

25.8.2020

ORGANIZACE:

Úterý - 1. 9. 2020 – konec v 8: 45 (nebude školní družina)

Středa- 2. 9. 2020- konec v 11: 40 (bude školní družina)

Od čtvrtka 3. 9. 2020 výuka dle rozvrhu.

 

Žáci přijdou v úterý 1. 9.  do školy klasicky ZADNÍM VCHODEM. 

Těšíme se na Vás :-) Učitelé ZŠ Omlenická

 unnamedŠKOLNÍ JÍDELNA-DŮLEŽITÉ INFORMACE

27.8.2020

Vážení rodiče,
školní jídelna při ŽŠ Školní by Vás chtěla upozornit na skutečnost, že je nutno zaplatit obědy pro Vaše dítě co nejdříve.

Pokud chcete, aby Vaše dítě mělo oběd již 1. 9. 2020, musí být nejpozději 31. 8. 2020 platba připsaná na účtu školní jídelny, aby ji p. vedoucí ŠJ mohla k dítěti přiřadit. Pokud platba na účtu nebude, není možno dítěti vydat oběd.
Těch rodičů, kteří již platbu uhradili, se toto upozornění netýká.

 

Pokud dítě nemáte do školní jídelny zatím přihlášené, učiňte tak prosím co nejdříve.

Školní jídelna bude pro žáky naší školy fungovat v normálním režimu za zvýšených hygienických opatření.
 
 Kontakt do školní jídelny- vedoucí paní Zárubová 380 312 367
INFORMACE PRO RODIČE- VÝUKA OD ZÁŘÍ 2020

25.8.2020

info-pro-rodice


  • Žáci do školy nastupují v úterý 1. 9. k prezenční formě vzdělávání.

 

  • Při zahájení školního roku bude škola aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).


  • Škola bude zajišťovat v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel.


  • Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.


  • Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.


  • Prohlášení o bezinfekčnosti nebudou od zákonných zástupců vyžadována


  • Nošení roušek ve škole bylo od 1. 9. 2020 zrušeno. Roušky budou případně zavedeny v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. Pokud to bude pro naši oblast vyhlášeno, budeme vás včas informovat.


  • Distanční vzdělávání - distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu). O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.


  • Družina bude fungovat pro I. a II. třídu ( žáky 1. stupně) za zvýšených hygienických podmínek.
  • Školní jídelna- bude pro naše žáky funfovat v normálním režim za zvýšených hygienických podmínek.  Novější
Starší  

Nahoru