Elektronická podatelnaAdresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat


Omlenická 436
382 41 Kaplice
Email: info@zsomlenicka.cz
REDIZO školy: 600022315


Úřední hodiny podatelny

Po 8.00 - 12.00

Út 8.00 - 12.00

St 8.00 - 12.00

Čt 8.00 - 12.00

Pá 8.00 - 12.00


Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

info@zsomlenicka.cz     


Identifikátor datové schránky:

divgj9g


Další možnosti elektronické komunikace:


Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
*.XML (Extensible Markup Language Document),
*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
*.ODT (Open Document Text),
*.ODS (Open Document Spreadsheet),
*.ODP (Open Document Presentation),
*.TXT (prostý text),
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
*.PNG (Portable Network Graphics),
*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
*.GIF (Graphics Interchange Format),
*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
*.WAV (Waveform Audio Format),
*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
*.ZIP(Archive File Format) – testován obsah komprimovaného souboru.


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD


Způsob nakládání s datovými zprávami zaslanými na adresu elektronické pošty, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):


Dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí; považují se za nedoručené.

Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, elektronická podatelna se na tuto adresu pokusí odeslat vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu.


Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.


Je-li možné určit z doručeného dokumentu odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumíme odesílatele o zjištěné vadě.


Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se nezpracovává.Nahoru