Akce školy
SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁŘÍ

 • 7. 9. 2021 KINO - MAGICKÝ SENEGAL (ZMĚNA PROGRAMU - MADAGASKAR)

 • 7.9., 14.10., 21.10. PLAVÁNÍ (3., 4., 5., TŘ.) ČESKÝ KRUMLOV
 • 10. 9. 2021 - SPORTOVNÍ DEN - "HÝBEME SE HEZKY ČESKY"
 • 16. 9. 2021 - DEN ČISTÉ MOBILITY - II. ST. ČESKÉ BUDĚJOVICE
 • 17. 9. 2021 - KAPLICKÝ UŠÁK
 • 20. 9. 2021 - SVP - SPIRÁLA - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
 • 21. 9. 2021 - DEN SE TŘÍDOU (STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU)
 • 27. 9. 2021 - PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - SVATÝ VÁCLAV
 • 29.9. 2021 - PREVENCE - S MĚSTSKÝM STRÁŽNÍKEM

ŘÍJEN

 • 1. 10. 2021 PROVOZNÍ PORADA
 • 4.10. - 10. 10. 2021 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (1.TŘ., 2. TŘ.+ DRUŽINA)
 • 5. 10., 12.10., 19.10.,26.10., PLAVÁNÍ (3., 4., 5. TŘ.) ČESKÝ KRUMLOV
 • 7. 10. 2021 LOGOPEDIE
 • 13. 10 2021 BESEDA V KNIHOVNĚ, I. ST., II. ST.
 • 13. 10. 2021 DEPO - "POZNEJ SÁM SEBE", II. ST.
 • 14. 10. 2021 DEPO -  "POZNEJ SÁM SEBE", I. ST.
 • 15. 10. 2021 EVVO - DEN STROMŮ
 • 19. 10. 2021 BURZA ŠKOL ČESKÝ KRUMLOV
 • 22. 10. ŽIVÁ KNIHOVNA II. ST.
 • 27. 10. - 29. 10. 2021 PODZIMNÍ PRÁZDNINYl
LISTOPAD
 • 1. 11. 2021 PROVOZNÍ PORADA
 • 2., 9., 16. 11. 2021 PLAVÁNÍ (3., 4., 5., TŘ.) ČESKÝ KRUMLOV
 • 4. 11. 2021 LOGOPEDIE
 • 8.11. 2021 ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • 10. 11. 2021 CVIČNÁ EVAKUACE ŠKOLY
 • 12. 11. 2021 NÁVŠTĚVA Z ÚŘADU PRÁCE (8., 9. ROČNÍK) - ODLOŽENO Z DŮVODU KARANTÉNY
 • 17.11. 2021 STÁTNÍ SVÁTEK
 • 18.11. 2021 TVOŘENÍ PO TŘÍDÁCH
 • 19.11. 2021 EVVO -"TONDA OBAL NA CESTÁCH I., II. ST. ODLOŽENO
 • 30. 11. 2021 NÁVŠTĚVA KLÁŠTERŮ ČK I. ST

PROSINEC

 • 2. 12. 2021 NÁVŠTĚVA FOTOATELIÉRU SEIDL ČK, II. ST
 • 13. 12. - 14. 12. 2021 VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE
 • 20.12. - 22.12. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • 23. 12. - 2.1. 2022 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

LEDEN

 • 13. 1. 2022 LOGOPEDIE
 • 17.1. 2022 NÁVŠTĚVA JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY - ONLINE 
 • 19. 1. 2022 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 
 • 24. 1. - 28. 1. 2022 KONZULTAČNÍ TÝDEN
 • 25.1.2022 PREVENCE - NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO STRÁŽNÍKA - PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, CIZÍ LIDÉ

ÚNOR

 • 3.2.2022 ZIMNÍ PROCHÁZKA
 • 9.2.2022 NÁVŠTĚVA DEPA II. ST
 • 10.2.2022 NÁVŠTĚVA DEPA I. ST.
 • 10.2. 2022 LOGOPEDIE 
 • 14.2.2022 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ I. ST. ČESKÝ KRUMLOV - "DO HAJAN!"
 • 23.2.2022 NÁVŠTĚVA FOTOATELIÉRU SEIDL, I. ST
 • 25.2.2022 TANEČNÍ TV "DOCTOR DANCER"
 • 25.2. 2022 TONDA OBAL NA CESTÁCH I., II., ST.
 • 28. 2. - 4.3. 2022 JARNÍ PRÁZDNINY

BŘEZEN

 • 9. 3. 2022 BESEDA V KNIHOVNĚ I. ST
 • 10. 3. 2022 BESEDA V KNIHOVNĚ II. ST
 • 10. 3. 2022 LOGOPEDIE
 • 23. 3. 2022 EXKURZE NA SVACHOVKU, II. ST
 • 25. 3. 2022 JARNÍ PROCHÁZKA - "VNÍMEJ JARO VŠEMY SMYSLY"

DUBEN

 • 7.4. 2022  LOGOPEDIE
 • 7.4. 2022 PEČENÍ I. ST, I. TŘÍDA, - SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ
 • 9.4. 2022 O ŽIVOTĚ NEVIDOMÝCH, NÁVŠTĚVA NEVIDOMÉHO HOSTA
 • 11.4. 2022 VELIKONOČNÍ DÍLNA I. TŘÍDA
 • 13.4. 2022 VELIKONOČNÍ DEN
 • 14.4. -18.4. 2022 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 22.4. 2022 ZDRAVÁ PĚTKA I. ST, II. ST
 • 27.4. 2022 PORADA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2021/2022
 • 27.4. 2022 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8:00 - 14:00
 • 25.4.  - 29.4 2022 DOPRAVNÍ VÝCHOVA (V RÁMCI VÝUKY) I.ST.

KVĚTEN

 • 2. 5. - 6.5. 2022 KONZULTAČNÍ TÝDEN
 • 2.5. - 6.5. 2022 DOPRAVNÍ VÝCHOVA II ST.
 • 3.5. 2022 ZDRAVÉ SVAČINKY I. ST
 • 5. 5. 2022 ZUŠ VÝSTAVA V KAPLICI I. ST
 • 5. 5. 2022 LOGOPEDIE
 • 5. 5. 2022 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - SVP
 • 11. 5. 2022 PLANETÁRIUM ČESKÉ BUDĚJOVICE I., II. TŘÍDA
 • 11. 5. 2022 ZUŠ VÝSTAVA V KAPLICI II. ST
 • 12. 5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ I. ST
 • 17. 5. 2022 VÝLET - GRAFITOVÝ DŮL - IV. TŘ.
 • 18. 5. 2022 FOCENÍ ŠKOLY
 • 18.5. 2022 NÁVŠTĚVA Z ÚŘADU PRÁCE (8. A 9. ROČNÍK)
 • 24. 5. ONLINE BEZPEČNOST II. ST.
 • 24. 5. 2022 DIVADLO VE ŠKOLE - DIVADLO Z BEDNY - "LETNÍ POHÁDKA"
 • 31. 5. 2022 DEPO II. ST.
 • 31. 5. 2022 OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL, OCHUTNÁVKOVÉ KOŠE (I., II. ST)

ČEVEN

 • 2.6. 2022 PŘEVZETÍ OCENĚNÍ V PÍSKU, ZA UMÍSTĚNÍ SE VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
 • 3. 6. 2022 DĚTSKÝ DEN
 • 6. 6. 2022 KRAJSKÁ DOPRAVKA I.ST, II. ST
 • 9. 6. 2022 LOGOPEDIE
 • 10.6. 2022 ROZHLEDNA HRADIŠTĚ II. ST
 • 14. 6. 2022 GRAFITOVÝ DŮL ČK (6., 8, 9. ROČNÍK)
 • 15. 6. 2022 DEPO I. ST
 • 15. 6. 2022 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - SVP
 • 20. 6. 2022 ONLINE BEZPEČNOST - PREVENCE
 • 21. 6. 2022 NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA II. ST
 • 21. 6. 2022 NÁVŠTĚVA RE-VSE KABINET KAPLICE I. ST
 • 24. 6. 2022 PRVNÍ POMOC - DDM
 • 24. 6. 2022 NÁVŠTĚVA RE-VSE KABINET KAPLICE II. ST
 • 28. 6. 2022 SPORTOVNÍ DEN
 • 28. 6. 2022 OCENĚNÍ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY ZA VÝTVARNOU SOUTĚŽ - "HASIČI OČIMA DĚTÍ"
 • 30. 6. 2022 VYSVĚDČENÍ
 • 1. 7. - 31.8. 2022 LETNÍ PRÁZDNINY


Nahoru