Akce školy
SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁŘÍ

 • 9. 9. 2020- Šipkovaná aneb Rozhýbejme školu

 • 10. 9. 2020-  Návštěva logopedie- PaedDr. Jiřina Bártová
 • 14. 9. -18. 9. 2020- Konzultační týden pro rodiče 
 • 15. 9. 2020 - Houbový den- projektový den EVVO
 • 22. 9. 2020- Den čisté mobility- dopravní výchova-  exkurze  České Budějovice

 • 29.9. 2020- Projektové vyučování -dějepis- vynález knihtisku -8 třída
 • 29.9. 2020- Projektové vyučování- 1.,2. třída+ ZŠS na téma Švestka
 • 30. 9. 2020- Vzpoura úrazům- beseda VZP

ŘÍJEN

 •  8.10. 2020 -Návštěva logopedie- PaedDr. Jiřina Bártová
 • 9.10. 2020 -Projektový den EVVO- Učíme se s bramborou
 • 14. 10. 2020- Návštěva cukrářky
 • 22.10.2020- Halloween

LISTOPAD

 • 23.11. 2020 - Projektové vyučování- Jan Amos Komenský -I. třída
 • 23.11.-27.11. 2020 - Konzultační týden pro rodiče
 • 24.11. 2020- Beseda s městskou policií


PROSINEC
 • 3.12. 2020- Spirála- třídní kolektiv- 8. ročník
 • 3.12. 2020- Vánoční focení
 • 9.12. 2020- Beseda s knihovnicí- 1.+2. stupeň
 • 10.-11.12. 2020 -Projektové vyučování- finanční gramotnost
 • 14. 12. 2020- Vánoční pečení II.třída
 • 16.12.2020- Vánoční pečení I. třída
 • 17. 12. 2020- Vánoční peření IV. + V. třída
 • 18. 12. 2020 - Vánoční pečení III. třída
 • 18.12. 2020 Vánoční třídnické hodiny

LEDEN

 • 18.1. 2021 Pedagogická rada za 2. čtvrtletí
 • 20.1. 2021 Projektový den PRVNÍ POMOC
 • 20.1. - 28.1. 2021 Konzultační týden pro rodiče 
 • 28.1. 2021  Projektový den EVVO - Za zvířátky do lesa
 • 29.1 2021 Jednodenní pololetní prázdniny
 • SNĚHULÁCI PRO AFRIKU - projekt
ÚNOR
 • 5. 1. 2021 MASOPUST, tradice+smažení koblížků
 • 8.2.-12.2.2021-SRDÍČKOVÝ TÝDEN
 • 12. 2. 2021 ZIMNÍ VYCHÁZKA (pečení buřtů)
 • STREETWORK- beseda 2. stupeň -Návykové látky
 • 15. -21. 2.2021 JARNÍ PRÁZDNINY
 • 24. 2.2021 MASOPUST ve škole
 • 25. 2. 2021 SVP Spirála (6. ročník)

BŘEZEN

 • od 1.3. - 9.4. 2021 DISTANČNÍ VÝUKA

DUBEN

 • 21. 4. 2021 DEN ZEMĚ
 • 29. 4. 2021 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí

 • 28. 4. 2021 PAMPELIŠKOVÝ DEN ve II. třídě

 • 30. 4. 2021 ČARODEJNICE

KVĚTEN

 • 5. 5. 2021  WORKSHOP - "LES" 1. STUPEŇ + WORKSHOP - "VODA" 2. STUPEŇ
 • (Zajištuje centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov)
 • 6. 5. 2021 Návštěva logopedie- PaedDr. Jiřina Bártová
 • 6. 5. 2021 Návštěva SVP - individuální konzultace
 • 12. 5. 2021 Projekt "KOZA"
 • 14. 5. 2021 DOPRAVNÍ VÝCHOVA I.
 • 25. 5. PREVENCE - Beseda s veoucím strážníkem městské policie
 • 26. 5. 2021 SVP - indivuduální konzultace

ČERVEN

 • 1. 6. 20212021 DEN DĚTÍ
 • 2. 6. 2021 ART den
 • 3. 6. 2021 Focení po třídách
 • 3. 6. 2021 Návštěva logopedie- PaedDr. Jiřina Bártová
 • 8. 6. 2021Virtuální prohlídka jaderné elektrárny TEMELÍN
 • 10. 6. 2021 DOPRAVNÍ VÝCHOVA II.
 • 14. 6. 2021 WORKSHOP – I St. „ZVÍŘÁTKA“ + II. St. „PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY"
 • 16. 6. 2021 Červený kříž I. i II. stupeň
 • 18. 6. 2021 Uzavření známek
 • 21. 6. 2021 Závěrečná pedagogická rada
 • 21. - 25. 6. 2021 školní výlety
 • 22. 6. 2021 Výlet do Českého Krumlova III. třída
 • 23. 6. 2021 Výšlap na Louzek (IV., V. třída)
 • 23. 6. 2021 Beseda v knihovně - "Dobrodružství v přírodě" - I st. + 6. ročník, Vernisáž
 • 24. 6. 2021 Výlet I. třída
 • 25. 6. 2021 Sportovní den 
 • 30. 6. 2021 VYSVĚDČENÍ


Nahoru